Results
Your score for this show is points.

242 people played this show
Most Picked Songs
1. Warehouse 
2. Singing From The Windows 
3. Grey Street 
4. Everyday 
5. Don't Drink the Water 
6. Best of What's Around 
7. #41 
8. Satellite 
9. All Along The Watchtower 
10. So Damn Lucky 
Top Openers Picked
1. Best of What's Around 
2. Grey Street 
3. Take Me To Tomorrow 
4. You Never Know 
5. Granny 
6. One Sweet World 
7. Tripping Billies 
8. Two Step 
9. #41 
10. Seek Up 

Setlist Game Results


Dave Matthews Band
September 10, 2021
Five Point Amphitheatre, Irvine, CA

Rank Name Points # Songs
Over
Songs
Picked
Spots
Picked
Opener Closer
#1 SPAC88DMB 42 -1 11 4 Yes No
#2 flames_theman 36 -2 8 4 Yes No
#3 LAA1305 32 -1 10 3 No No
#4 dowling25 30 -2 9 3 No No
#5 dmbetc 30 -2 9 2 Yes No
#6 Cuse_41 30 0 11 1 No Yes
#7 USeekUpNEmotion 28 -1 8 3 No No
#8 olivierlepine 28 -2 8 2 Yes No
#9 fonzie5888 28 -2 8 2 No Yes
#10 Halloween4041 26 -2 7 3 No No
#11 Dmb32516 26 -1 7 3 No No
#12 Grnlee0687 26 -2 5 3 No Yes
#13 Hahninator 26 -2 11 1 No No
#14 JertLankster 26 -2 9 1 Yes No
#15 mtoigo12 26 -2 7 1 Yes Yes
#16 platesmasher 24 -2 6 3 No No
#17 woowee125827 24 -2 8 2 No No
#18 trippinbillee 24 -2 8 2 No No
#19 dohnut26 24 -2 8 2 No No
#20 2step10 24 -1 10 1 No No
#21 pcliff1248 22 -2 7 2 No No
#22 Amanda4dmb 22 -2 7 2 No No
#23 kevinmavs 22 -2 9 1 No No
#24 ihps2000 22 -1 9 1 No No
#25 Jlorchris 22 -2 7 1 No Yes
#26 Crash1983 22 -2 9 0 No Yes
#27 hensleytyler44 22 -2 9 0 No Yes
#28 megsjaco 22 -1 9 0 No Yes
#29 Pweb 20 -2 6 2 No No
#30 brewfrog 20 -2 6 2 No No
#31 sohanigt 20 2 11 1 No No
#32 krussell201 20 -3 8 1 No No
#33 ilona_rs67 20 -2 8 1 No No
#34 crushme1990 20 -2 8 1 No No
#35 bgoods 20 -1 8 1 No No
#36 ChrisEvans13 20 -1 8 1 No No
#37 John Waschek 20 -1 8 1 No No
#38 Amanda41Crush 20 -1 8 1 No No
#39 Heidi Loo 20 0 8 1 No No
#40 Skywalker1138 20 -2 6 1 Yes No
#41 watchtower08 20 -2 6 1 No Yes
#42 JRDMB23 20 0 10 0 No No
#43 imsodammlucky 18 -2 5 2 No No
#44 SeekUp42 18 -2 5 2 No No
#45 TRthegame53 18 -2 7 1 No No
#46 brianindolfi 18 -2 7 1 No No
#47 dmbsertyiz 18 0 7 1 No No
#48 ahard 18 -2 5 1 Yes No
#49 jtanderson09 18 -2 9 0 No No
#50 hbktonyb 18 -2 9 0 No No
#51 ElijahSoRight72 18 -1 9 0 No No
#52 41rabs 18 0 9 0 No No
#53 lalkb48 18 0 9 0 No No
#54 CrazyEZ41 18 -2 7 0 No Yes
#55 icechips32 18 -1 7 0 No Yes
#56 pbrk11 16 -2 4 2 No No
#57 Lauren741 16 -2 6 1 No No
#58 Sammip17 16 -2 6 1 No No
#59 41pigs 16 -2 6 1 No No
#60 bryweiss 16 -2 6 1 No No
#61 timos25 16 -2 6 1 No No
#62 Rat4life 16 -2 6 1 No No
#63 KeithBox007 16 -2 6 1 No No
#64 NotoriousJPC 16 0 6 1 No No
#65 Granny2741 16 -2 4 1 No Yes
#66 moneyball41 16 -2 8 0 No No
#67 Rsf1965 16 -2 8 0 No No
#68 joevol017 16 -2 8 0 No No
#69 sparky3j 16 -2 8 0 No No
#70 dpduke5173 16 -1 8 0 No No
#71 ymdt 16 -1 8 0 No No
#72 2StepNDreamGirl 16 0 8 0 No No
#73 JeffsGoatee 16 -3 6 0 No Yes
#74 JZ4140 16 -2 6 0 No Yes
#75 R&RGreatness 14 -3 5 1 No No
#76 BMcCraner#36 14 -2 5 1 No No
#77 fillup 14 -2 5 1 No No
#78 Ryno DMB 14 -2 5 1 No No
#79 hanndmb 14 -2 5 1 No No
#80 42km 14 -2 5 1 No No
#81 Liznims23 14 -2 5 1 No No
#82 jimithing314 14 -2 5 1 No No
#83 Mark837 14 -2 5 1 No No
#84 SlateDMB 14 -2 5 1 No No
#85 PineKnob91 14 -2 5 1 No No
#86 jyeng 14 -1 5 1 No No
#87 Allalong247 14 -2 3 1 No Yes
#88 guitarj99 14 -3 7 0 No No
#89 EddieDean19 14 -2 7 0 No No
#90 acs729 14 -2 7 0 No No
#91 BreakFree#41 14 -2 7 0 No No
#92 ckramer09 14 -2 7 0 No No
#93 LIOG14 14 -2 7 0 No No
#94 dmbfan100 14 -2 7 0 No No
#95 TaylorGiancarlo 14 -2 7 0 No No
#96 jmrzx 14 -2 7 0 No No
#97 Patricklegro 14 -2 7 0 No No
#98 BHGreySt 14 -2 7 0 No No
#99 thestoneraven 14 -2 7 0 No No
#100 Polz85 14 -2 7 0 No No
#101 ajluck1 14 -2 7 0 No No
#102 T_Train 14 -2 7 0 No No
#103 jdm242424 14 -1 7 0 No No
#104 iujj012 14 -1 7 0 No No
#105 Jimmyhaws 14 -1 7 0 No No
#106 desertdogesq 14 -1 7 0 No No
#107 sdodge01 14 -1 7 0 No No
#108 PantalaRapunzel 14 -1 7 0 No No
#109 Seans36 14 0 7 0 No No
#110 Jrcurtin 14 -3 5 0 No Yes
#111 lieinmygrave41 14 -3 5 0 No Yes
#112 crush4136 14 -2 5 0 No Yes
#113 tahraf62 14 -2 5 0 No Yes
#114 Scotty322 14 -2 5 0 No Yes
#115 jeremysebolt 12 -2 4 1 No No
#116 voxeddie27 12 -2 4 1 No No
#117 dmbspots 12 -2 4 1 No No
#118 Bernie41 12 -2 4 1 No No
#119 emilyporter41 12 -2 4 1 No No
#120 Alasota104 12 -2 4 1 No No
#121 GrampsDSP 12 -2 4 1 No No
#122 runningdmb06 12 -2 4 1 No No
#123 cmetm 12 -1 4 1 No No
#124 boldm002 12 -2 6 0 No No
#125 twigs1201 12 -2 6 0 No No
#126 chrisjw28 12 -2 6 0 No No
#127 Duckgoose99 12 -2 6 0 No No
#128 TrippingBobbys 12 -2 6 0 No No
#129 uwband51 12 -2 6 0 No No
#130 cmelongrl223 12 -2 6 0 No No
#131 Bharris7 12 -2 6 0 No No
#132 ECU Gamer9948 12 -2 6 0 No No
#133 dmbcriggidy 12 -2 6 0 No No
#134 TheFeds 12 -2 6 0 No No
#135 BrewCrew15 12 -2 6 0 No No
#136 84Rebel 12 -2 6 0 No No
#137 dmbfan4ever 12 -2 6 0 No No
#138 watsonbriant 12 -2 6 0 No No
#139 dmb514 12 -2 6 0 No No
#140 arizza11 12 -2 6 0 No No
#141 onesweethundley 12 -2 6 0 No No
#142 jimmea217 12 -2 6 0 No No
#143 Yahbaby 12 -1 6 0 No No
#144 dmbdixiechkn41 12 -1 6 0 No No
#145 Sniper15 12 -1 6 0 No No
#146 twostepping 12 -1 6 0 No No
#147 halliehill 12 -1 6 0 No No
#148 DMBarbella41 12 -1 6 0 No No
#149 MFishe17 12 0 6 0 No No
#150 DrumBeatsLoud 12 -2 4 0 No Yes
#151 Ccurro 10 -12 5 0 No No
#152 livebyrock85 10 -3 5 0 No No
#153 Nexx 10 -2 5 0 No No
#154 magnumdan 10 -2 5 0 No No
#155 jhinds76 10 -2 5 0 No No
#156 Barnstormer 10 -2 5 0 No No
#157 Sven87 10 -2 5 0 No No
#158 tgallimore 10 -2 5 0 No No
#159 nhamilton07 10 -2 5 0 No No
#160 Vinsanity 10 -2 5 0 No No
#161 bbarterjr 10 -2 5 0 No No
#162 SeanMH 10 -2 5 0 No No
#163 lilant420 10 -2 5 0 No No
#164 27amberrose 10 -2 5 0 No No
#165 dwmoore2 10 -2 5 0 No No
#166 79indymustng 10 -2 5 0 No No
#167 markk 10 -2 5 0 No No
#168 jenhen27 10 -2 5 0 No No
#169 troutten 10 -2 5 0 No No
#170 Cub_Fan_Scott 10 -2 5 0 No No
#171 ajjb21 10 -2 5 0 No No
#172 KDuffy 10 -2 5 0 No No
#173 DBBSP 10 -2 5 0 No No
#174 Zeus41 10 -1 5 0 No No
#175 Antbanks51 10 -1 5 0 No No
#176 trippinsammy 10 -1 5 0 No No
#177 afasano1 10 -1 5 0 No No
#178 mcstasia 10 -1 5 0 No No
#179 DKX147992 10 0 5 0 No No
#180 stuckonyou 10 -2 3 0 No Yes
#181 jmur 8 -3 4 0 No No
#182 22mn22 8 -2 4 0 No No
#183 laststopdmb 8 -2 4 0 No No
#184 jonwvu 8 -2 4 0 No No
#185 Augman97 8 -2 4 0 No No
#186 Bigboiryty 8 -2 4 0 No No
#187 mesee 8 -2 4 0 No No
#188 jmitch831 8 -2 4 0 No No
#189 oner 8 -2 4 0 No No
#190 oafomatic 8 -2 4 0 No No
#191 jtrdmb4140 8 -2 4 0 No No
#192 YNK4127 8 -2 4 0 No No
#193 augz23 8 -2 4 0 No No
#194 crashintonickdm 8 -2 4 0 No No
#195 footballteen25 8 -2 4 0 No No
#196 SomeDevil17 8 -2 4 0 No No
#197 seng225 8 -2 4 0 No No
#198 matt@ants 8 -2 4 0 No No
#199 fromthebottom 8 -2 4 0 No No
#200 OutofDarkness 8 -2 4 0 No No
#201 nolanhowes 8 -2 4 0 No No
#202 dmbacousticants 8 -2 4 0 No No
#203 borisfowler 8 -2 4 0 No No
#204 Dvmthws 8 -1 4 0 No No
#205 cpxc. 8 -1 4 0 No No
#206 Trippingrey02 8 -1 4 0 No No
#207 pinches maximus 8 0 4 0 No No
#208 FC5150 8 0 4 0 No No
#209 vwhoward 8 0 4 0 No No
#210 Sabres914 6 -9 3 0 No No
#211 aefalkow 6 -3 3 0 No No
#212 Firedancer627 6 -2 3 0 No No
#213 johnentropia 6 -2 3 0 No No
#214 Jake C 6 -2 3 0 No No
#215 sjpridge 6 -2 3 0 No No
#216 DaWarehouse418 6 -2 3 0 No No
#217 mitty 6 -2 3 0 No No
#218 MonsterMonkey 6 -2 3 0 No No
#219 thestone26 6 -2 3 0 No No
#220 DMB42089 6 -2 3 0 No No
#221 DMBDaisy99 6 -2 3 0 No No
#222 Nacho220 6 -2 3 0 No No
#223 El_Jefe 6 -2 3 0 No No
#224 CapricornStar 6 -2 3 0 No No
#225 guinness0424 6 -1 3 0 No No
#226 Julie72676 6 -1 3 0 No No
#227 chicks4radar 6 0 3 0 No No
#228 dmbfan0726 4 -17 2 0 No No
#229 coreymichener25 4 -15 2 0 No No
#230 Casc1776 4 -14 2 0 No No
#231 CrushLive 4 -2 2 0 No No
#232 SpencerTiff 4 -2 2 0 No No
#233 sonicbooth77 4 -2 2 0 No No
#234 MiniFlynny34 4 -2 2 0 No No
#235 crush2 4 -2 2 0 No No
#236 kumail 4 -1 2 0 No No
#237 Yoda54 2 -2 1 0 No No
#238 acstyle 2 -1 1 0 No No
#239 shaqfu19 1 3 5 0 No No
#240 MichaelDM 0 -20 0 0 No No
#241 Turnyourearsoff 0 -20 0 0 No No
#242 titlebgs 0 -9 0 0 No No


   Want to hide all ads on Ants? Click here

   
LINKSABOUTMOBILESOCIAL
Home
Ants+
Tour Central
Search bar
RSS Feeds
About Us
Contact Us
The Ants Blog
Advertise on Ants
Privacy Policy
DMB Hub for iPhone
Ants' Twitter
DMBLive Twitter
Ants Facebook
Ants Instagram