Results
Your score for this show is points.

650 people played this show
Most Picked Songs
1. Bismarck 
2. Samurai Cop 
3. Again and Again 
4. Jimi Thing 
5. #41 
6. Sexy M.F. 
7. The Song That Jane Likes 
8. Crush 
9. Belly Belly Nice 
10. Grey Street 
Top Openers Picked
1. The Song That Jane Likes 
2. One Sweet World 
3. Seek Up 
4. Satellite 
5. Don't Drink the Water 
6. #41 
7. Granny 
8. Bartender 
9. Best of What's Around 
10. Big Eyed Fish 

Setlist Game Results


Dave Matthews Band
May 24, 2016
Oak Mountain Amphitheatre, Pelham, AL

Rank Name Points # Songs
Over
Songs
Picked
Spots
Picked
Opener Closer
#1 Tywebb25 42 0 11 4 No Yes
#2 Route_2 42 0 15 3 No No
#3 greenmind7 40 2 11 6 No No
#4 JoeyYud 38 -1 11 4 No No
#5 jmur 38 -1 11 4 No No
#6 mariocarton 38 -1 13 3 No No
#7 27amberrose 38 0 13 3 No No
#8 erichartman 38 0 13 2 No Yes
#9 liv4dmb 36 -1 12 3 No No
#10 isnt_it_strange 36 -1 12 3 No No
#11 MtSkier 36 0 12 3 No No
#12 cubiesfan05 35 1 15 2 No No
#13 tgallimore 34 -1 13 2 No No
#14 Carter's Stick 34 0 13 2 No No
#15 peterberg94 34 0 11 2 No Yes
#16 dmbfandiane 34 0 13 1 No Yes
#17 JmoneyDMB 34 0 17 0 No No
#18 kmarry24 32 0 8 4 No No
#19 KeithBox007 32 -2 10 3 No No
#20 spazmaztic 32 -2 10 3 No No
#21 jtsanto19 32 -1 10 3 No No
#22 John Waschek 32 -1 10 3 No No
#23 RJBorg41 32 0 10 3 No No
#24 KWeb110 32 -1 12 2 No No
#25 olivierlepine 32 -1 12 2 No No
#26 woowee125827 32 -1 12 2 No No
#27 dmb9howell 32 0 12 2 No No
#28 nhamilton07 30 -3 9 3 No No
#29 NewAgedNerd 30 -2 9 3 No No
#30 Kevinbang 30 -1 9 3 No No
#31 Strokjl 30 0 9 3 No No
#32 bdfresh62 30 -2 11 2 No No
#33 NiCK Crush 30 -1 11 2 No No
#34 Westiechambo101 30 -1 11 2 No No
#35 FZotto 30 -1 11 2 No No
#36 leroi41moore 30 -1 11 2 No No
#37 LIOG14 30 -1 11 2 No No
#38 Ramjet329 30 -1 11 2 No No
#39 Brian Huefner 30 -1 11 2 No No
#40 js4dmb 30 0 11 2 No No
#41 MillerTime303 30 0 11 2 No No
#42 EddieDean19 30 0 11 2 No No
#43 Nickbcombs 30 0 11 2 No No
#44 Ruvo11 30 0 11 2 No No
#45 indy1834 30 0 11 2 No No
#46 JIMI40 30 0 11 2 No No
#47 paulg83 30 0 11 2 No No
#48 GoingToCA91 30 0 13 1 No No
#49 Maggard103 30 0 13 1 No No
#50 jimithing314 30 0 13 1 No No
#51 laidbak_bb 30 0 13 1 No No
#52 Bartender84 30 0 13 1 No No
#53 DMBlossom 30 0 11 1 No Yes
#54 allstarjoe15 29 1 10 3 No No
#55 pbrk11 28 4 14 3 No No
#56 JakeG 28 -1 8 3 No No
#57 DaWarehouse418 28 -2 10 2 No No
#58 scobz144 28 -1 10 2 No No
#59 wells25 28 -1 10 2 No No
#60 BruceW 28 -1 10 2 No No
#61 VicforMsu 28 -1 10 2 No No
#62 Chumlee67 28 -1 10 2 No No
#63 jck_dmb 28 -1 10 2 No No
#64 voxeddie27 28 -1 10 2 No No
#65 B7arnold 28 -1 10 2 No No
#66 pattyman313 28 -1 10 2 No No
#67 kschwipps 28 0 10 2 No No
#68 BritishInvasion 28 0 10 2 No No
#69 Nrgguy76 28 0 10 2 No No
#70 barbee_mike 28 0 10 2 No No
#71 tycanne18 28 0 10 2 No No
#72 kornisdabomb 28 -1 12 1 No No
#73 Skins456 28 -1 12 1 No No
#74 SlateDMB 28 -1 12 1 No No
#75 Seek#41Up 28 -1 12 1 No No
#76 jrod8302 28 0 12 1 No No
#77 jlkjr 28 0 12 1 No No
#78 dfuternick 28 0 12 1 No No
#79 BlueWater13 28 0 12 1 No No
#80 Twosteppinsc 28 0 12 1 No No
#81 dontshootmydog 28 0 12 1 No No
#82 fillup 28 0 12 1 No No
#83 sandysmart 28 0 12 1 No No
#84 bgrice 28 -1 14 0 No No
#85 lolo20msu 28 0 14 0 No No
#86 AlexisInTexas 27 1 11 2 No No
#87 teksabian 27 1 9 2 No Yes
#88 DMB42089 26 -3 9 2 No No
#89 pmag78 26 -2 9 2 No No
#90 kewliomajor 26 -2 9 2 No No
#91 cmelongrl223 26 -2 9 2 No No
#92 kishy214 26 -2 9 2 No No
#93 OHsomuchtosay 26 -1 9 2 No No
#94 mdaubs 26 -1 9 2 No No
#95 cheftimsmith 26 -1 9 2 No No
#96 TrippingAmys 26 -1 9 2 No No
#97 chase 321 26 -1 9 2 No No
#98 woodmb 26 -1 9 2 No No
#99 busher 26 0 9 2 No No
#100 15yoDaveFanatic 26 0 9 2 No No
#101 granny22 26 0 9 2 No No
#102 wrhslax1996 26 0 9 2 No No
#103 zadroznye 26 0 9 2 No No
#104 noliduponmyhead 26 0 9 2 No No
#105 don_h 26 0 9 2 No No
#106 tsands 26 0 9 2 No No
#107 dmbdoc 26 0 9 2 No No
#108 jenhen27 26 0 9 2 No No
#109 tomlin3218 26 0 9 2 No No
#110 mfietek 26 -2 11 1 No No
#111 luisangelet 26 -1 11 1 No No
#112 bmonco22 26 -1 11 1 No No
#113 dmbfan293 26 -1 11 1 No No
#114 DixieChicknWing 26 0 11 1 No No
#115 SoMuchToSay33 26 0 11 1 No No
#116 jedunn05 26 0 11 1 No No
#117 ericvol 26 0 11 1 No No
#118 GRYST 26 0 11 1 No No
#119 kylemurphy1984 26 0 11 1 No No
#120 Bergy4Selke 26 0 11 1 No No
#121 TattatMSU08 26 0 11 1 No No
#122 CrushMe35 26 0 11 1 No No
#123 coreythomas86 26 0 11 1 No No
#124 Blakeman12 26 0 11 1 No No
#125 splack03 26 0 11 1 No No
#126 jahuck 26 0 11 1 No No
#127 matt@ants 26 0 11 1 No No
#128 phoenix444 26 0 11 1 No No
#129 dmb_addict41 26 0 11 1 No No
#130 ihps2000 26 0 11 1 No No
#131 oafomatic 26 0 11 1 No No
#132 Ryno DMB 26 -1 13 0 No No
#133 hbktonyb 26 -1 13 0 No No
#134 DMBstandUP1984 26 -1 13 0 No No
#135 klango90 26 0 13 0 No No
#136 SomeDevil17 26 0 13 0 No No
#137 GreyStreetAve 26 0 13 0 No No
#138 halliehill 26 -1 11 0 No Yes
#139 Jmg41 25 1 10 2 No No
#140 Hahninator 25 1 10 2 No No
#141 pigsmarching8 25 1 12 1 No No
#142 warehouseguy 25 1 14 0 No No
#143 Billyfro 24 4 14 2 No No
#144 rother21 24 -2 8 2 No No
#145 usershane1 24 0 8 2 No No
#146 augz23 24 0 8 2 No No
#147 SwedJohnson 24 0 8 2 No No
#148 zona728 24 -2 10 1 No No
#149 BMcCraner#36 24 -2 10 1 No No
#150 DMBHillbilly 24 -2 10 1 No No
#151 KPKicks12 24 -1 10 1 No No
#152 dmbkristin 24 -1 10 1 No No
#153 chughes919 24 -1 10 1 No No
#154 lieinmygrave41 24 -1 10 1 No No
#155 gangles2000 24 -1 10 1 No No
#156 oneillj76 24 0 10 1 No No
#157 TrippingBobbys 24 0 10 1 No No
#158 stefanie 24 0 10 1 No No
#159 JGarmong 24 0 10 1 No No
#160 mattrhat 24 0 10 1 No No
#161 Heidi Loo 24 0 10 1 No No
#162 ohgraces41 24 0 10 1 No No
#163 ziobrowski 24 0 10 1 No No
#164 hallamac 24 0 10 1 No No
#165 ajdrabenstot 24 0 10 1 No No
#166 footballteen25 24 -2 12 0 No No
#167 sonicbooth77 24 -2 12 0 No No
#168 dpduke5173 24 -1 12 0 No No
#169 twigs1201 24 -1 12 0 No No
#170 TRthegame53 24 -1 12 0 No No
#171 DixiChknTnseLam 24 -1 12 0 No No
#172 Nexx 24 -1 12 0 No No
#173 Fireze 24 -1 12 0 No No
#174 Skywalker1138 24 -1 12 0 No No
#175 Billy9632 24 0 12 0 No No
#176 jaboyd 24 0 12 0 No No
#177 madseason 24 0 12 0 No No
#178 chauger 24 0 12 0 No No
#179 TelevisionTD 24 0 12 0 No No
#180 dmbcriggidy 24 0 12 0 No No
#181 SPACSeason 24 0 12 0 No No
#182 alexmort11 24 0 12 0 No No
#183 noles212 24 0 12 0 No No
#184 Sniper15 24 0 12 0 No No
#185 fonzie5888 24 0 12 0 No No
#186 jscherms 24 0 12 0 No No
#187 GruxKing4127 24 0 12 0 No No
#188 Todefy 24 0 12 0 No No
#189 asamouel 24 0 12 0 No No
#190 graceisgoneDPT 24 0 12 0 No No
#191 dmbetc 24 0 12 0 No No
#192 CrushLive 24 0 12 0 No No
#193 UrsadonDMB 24 0 12 0 No No
#194 rncarter21 24 0 12 0 No No
#195 buildthedream27 24 0 12 0 No No
#196 NDV12 24 0 12 0 No No
#197 DmbNuNu 24 0 12 0 No No
#198 ryan4mtsu 24 -2 10 0 No Yes
#199 moneyball41 24 -1 10 0 No Yes
#200 st7784 23 1 9 2 No No
#201 Vinsanity 22 -1 7 2 No No
#202 SinclairWill 22 0 7 2 No No
#203 Brodytownsend 22 0 7 2 No No
#204 BrewCrew15 22 -3 9 1 No No
#205 jhnst44 22 -2 9 1 No No
#206 TaylorGeurin 22 -2 9 1 No No
#207 PSUdmb41 22 -2 9 1 No No
#208 Colin 22 -1 9 1 No No
#209 malibudon18 22 -1 9 1 No No
#210 brewfrog 22 -1 9 1 No No
#211 barefeet222 22 -1 9 1 No No
#212 jerseyhitman12 22 -1 9 1 No No
#213 SeanMH 22 0 9 1 No No
#214 Dalban3053 22 0 9 1 No No
#215 STLay5 22 0 9 1 No No
#216 SugarWill42 22 0 9 1 No No
#217 j.madeline.jr 22 0 9 1 No No
#218 dmb31601 22 0 9 1 No No
#219 johnnrttn 22 0 9 1 No No
#220 Foreverford05 22 0 9 1 No No
#221 JDKOONS 22 0 9 1 No No
#222 RscottNYC 22 0 9 1 No No
#223 terjon2604 22 0 9 1 No No
#224 Crash1983 22 -2 11 0 No No
#225 cpxc. 22 -1 11 0 No No
#226 ecu_pirate 22 -1 11 0 No No
#227 writeasong4u 22 -1 11 0 No No
#228 ymdt 22 -1 11 0 No No
#229 thewitt85 22 -1 11 0 No No
#230 tannersarver 22 -1 11 0 No No
#231 schutter 22 -1 11 0 No No
#232 laststopdmb 22 -1 11 0 No No
#233 soxfan93 22 -1 11 0 No No
#234 jmanneydmb19 22 -1 11 0 No No
#235 CrushB610 22 -1 11 0 No No
#236 4colorkyle 22 -1 11 0 No No
#237 pigwhiskey 22 -1 11 0 No No
#238 RRGreatness 22 -1 11 0 No No
#239 jaytherevelator 22 -1 11 0 No No
#240 thatguy27 22 0 11 0 No No
#241 hensleytyler44 22 0 11 0 No No
#242 borisfowler 22 0 11 0 No No
#243 dirkdover 22 0 11 0 No No
#244 Dannyyankou 22 0 11 0 No No
#245 Kolin 22 0 11 0 No No
#246 DMBHummers 22 0 11 0 No No
#247 arizza11 22 0 11 0 No No
#248 Javmaster54 22 0 11 0 No No
#249 ckramer09 22 0 11 0 No No
#250 creasemonkey22 22 0 11 0 No No
#251 americanemu25 22 0 11 0 No No
#252 SeekNUpEmotion 22 0 11 0 No No
#253 murph0000 22 0 11 0 No No
#254 Gater1848 22 0 11 0 No No
#255 megizi 22 0 11 0 No No
#256 Andrew54 22 0 11 0 No No
#257 troutten 22 0 11 0 No No
#258 dowling25 22 0 11 0 No No
#259 AndersSven26 21 1 10 1 No No
#260 mmish84 21 1 10 1 No No
#261 Forest1228 21 1 10 1 No No
#262 ebranskee 21 1 8 1 No Yes
#263 kstip 21 1 12 0 No No
#264 K3nTaKa0s 21 1 12 0 No No
#265 cmetm 21 1 12 0 No No
#266 IsleDlight 21 1 12 0 No No
#267 be_MERRY 21 1 12 0 No No
#268 Lob72 21 1 10 0 No Yes
#269 Smaz 20 -2 6 2 No No
#270 OhJoyBegins41 20 -1 6 2 No No
#271 cfinns 20 0 6 2 No No
#272 BobbyMcAfro 20 4 14 1 No No
#273 nickmcq 20 2 11 1 No No
#274 mpavel1 20 -2 8 1 No No
#275 culpn8r 20 -2 8 1 No No
#276 chicagofan18 20 -2 8 1 No No
#277 Everyday18 20 -1 8 1 No No
#278 klarocca 20 -1 8 1 No No
#279 Branty 20 -1 8 1 No No
#280 smartbill 20 -1 8 1 No No
#281 cdbeast73 20 -1 8 1 No No
#282 greenstreet_k 20 -1 8 1 No No
#283 m vivs 20 -1 8 1 No No
#284 tfwolff 20 0 8 1 No No
#285 blaise34 20 0 8 1 No No
#286 Ryankelly122 20 0 8 1 No No
#287 Shauny241 20 0 8 1 No No
#288 enots14 20 0 8 1 No No
#289 Conorogrady 20 0 8 1 No No
#290 Mayhem23 20 0 8 1 No No
#291 wilsah1141 20 0 8 1 No No
#292 Mbarrett229 20 0 8 1 No No
#293 TSlick7 20 0 8 1 No No
#294 wickedale 20 0 8 1 No No
#295 dmlavopa 20 0 8 1 No No
#296 crush4136 20 0 8 1 No No
#297 TurboPGT 20 0 8 1 No No
#298 Dwbernd 20 0 8 1 No No
#299 couldmb 20 -4 10 0 No No
#300 hippieman556 20 -3 10 0 No No
#301 antsdancing1 20 -2 10 0 No No
#302 TwoSteppin4Life 20 -2 10 0 No No
#303 bowa36 20 -2 10 0 No No
#304 NateBOI 20 -2 10 0 No No
#305 seng225 20 -1 10 0 No No
#306 FreeCandy 20 -1 10 0 No No
#307 Nsmith 20 -1 10 0 No No
#308 magnumdan 20 -1 10 0 No No
#309 dmbfan100 20 -1 10 0 No No
#310 TXBrad 20 -1 10 0 No No
#311 mitty 20 -1 10 0 No No
#312 brsfan22 20 -1 10 0 No No
#313 trippingbilli35 20 -1 10 0 No No
#314 lilant420 20 -1 10 0 No No
#315 mHeiser92 20 -1 10 0 No No
#316 upncommer 20 -1 10 0 No No
#317 Keener 20 -1 10 0 No No
#318 ttcain 20 -1 10 0 No No
#319 MiniFlynny34 20 -1 10 0 No No
#320 bgunning 20 -1 10 0 No No
#321 Hornetsrock73 20 0 10 0 No No
#322 sswells4 20 0 10 0 No No
#323 lalkb48 20 0 10 0 No No
#324 jstover13 20 0 10 0 No No
#325 ChrisEvans13 20 0 10 0 No No
#326 nappwvu 20 0 10 0 No No
#327 DMB1016 20 0 10 0 No No
#328 sid613 20 0 10 0 No No
#329 johndon23 20 0 10 0 No No
#330 lettered154 20 0 10 0 No No
#331 bostonbrad 20 0 10 0 No No
#332 njo0991 20 0 10 0 No No
#333 jyeng 20 0 10 0 No No
#334 nate4742 20 0 10 0 No No
#335 trd1610 20 0 10 0 No No
#336 youneverknow12 20 0 10 0 No No
#337 jtrdmb4140 20 0 10 0 No No
#338 Lauren741 20 0 10 0 No No
#339 Wneihouse 20 0 10 0 No No
#340 dthree 20 0 10 0 No No
#341 LAA1305 20 0 10 0 No No
#342 Matty1222 20 0 10 0 No No
#343 Harrycaray 20 0 10 0 No No
#344 wsu_cougar_gal 20 0 10 0 No No
#345 StolenAway0721 20 0 10 0 No No
#346 DaveCrave41 20 0 10 0 No No
#347 MRR011 20 0 10 0 No No
#348 JWGallo 20 0 10 0 No No
#349 yeez52 20 0 10 0 No No
#350 slilly2321 20 -1 8 0 No Yes
#351 qbdenver7 19 1 7 2 No No
#352 kkjentons 19 1 7 2 No No
#353 Eyeroll 19 1 7 2 No No
#354 LiamByrne13 19 3 12 1 No No
#355 Hado1 19 1 9 1 No No
#356 idrankthewaterr 19 1 11 0 No No
#357 Reckless_mind41 19 1 11 0 No No
#358 flyingchicken 19 1 11 0 No No
#359 tbanks 19 1 11 0 No No
#360 tahraf62 19 1 11 0 No No
#361 Plastikfear 18 -6 7 1 No No
#362 gtidmb 18 -2 7 1 No No
#363 chitown23 18 -2 7 1 No No
#364 ha110ween01 18 -2 7 1 No No
#365 ncrstlr1 18 -2 7 1 No No
#366 macsoccer 18 -1 7 1 No No
#367 miro_eight 18 0 7 1 No No
#368 adarrosa17 18 0 7 1 No No
#369 ECU Gamer9948 18 0 7 1 No No
#370 thedak 18 0 7 1 No No
#371 wardaveeagle 18 0 7 1 No No
#372 dmbfd411 18 0 7 1 No No
#373 andykirkbride 18 0 7 1 No No
#374 lovedave 18 2 12 0 No No
#375 CrAzYEasyDMB04 18 -2 9 0 No No
#376 psuphan 18 -2 9 0 No No
#377 andrewmschaffer 18 -1 9 0 No No
#378 robo1 18 -1 9 0 No No
#379 Cjreis28 18 -1 9 0 No No
#380 rmdfnc 18 -1 9 0 No No
#381 H_rhine47 18 -1 9 0 No No
#382 flames_theman 18 -1 9 0 No No
#383 dmbatl93 18 -1 9 0 No No
#384 master36 18 -1 9 0 No No
#385 mdevane 18 -1 9 0 No No
#386 dmbwildcat 18 -1 9 0 No No
#387 Shannuff 18 -1 9 0 No No
#388 Flowberg 18 -1 9 0 No No
#389 Captain27 18 -1 9 0 No No
#390 somuchtoplay 18 -1 9 0 No No
#391 Jakeb206 18 -1 9 0 No No
#392 XavierBall 18 0 9 0 No No
#393 cyhsquid77 18 0 9 0 No No
#394 dmband4041 18 0 9 0 No No
#395 stephy9news 18 0 9 0 No No
#396 dmbcrew311 18 0 9 0 No No
#397 wampa3 18 0 9 0 No No
#398 mgeen41 18 0 9 0 No No
#399 Nutrageous41 18 0 9 0 No No
#400 dmblover74 18 0 9 0 No No
#401 icechips32 18 0 9 0 No No
#402 JillMarie08 18 0 9 0 No No
#403 The2SteppingPig 18 0 9 0 No No
#404 jffagan 18 0 9 0 No No
#405 TheLastPig 18 0 9 0 No No
#406 fallcityfan 18 0 9 0 No No
#407 dmbfanatic61 18 0 9 0 No No
#408 realjump 18 0 9 0 No No
#409 jkmeyers3 18 0 9 0 No No
#410 GreyStreet4727 18 0 9 0 No No
#411 livnlifeonaplat 18 0 9 0 No No
#412 Scotty322 18 0 9 0 No No
#413 csegan11 18 0 9 0 No No
#414 rk#dmb 18 0 9 0 No No
#415 sab2423 18 0 9 0 No No
#416 big eyed moose 18 0 9 0 No No
#417 Dukeofhaz 18 0 9 0 No No
#418 Mcolburn83 18 0 9 0 No No
#419 crynerson 18 0 9 0 No No
#420 carter=pimp 18 0 9 0 No No
#421 BCGabbo 18 0 9 0 No No
#422 Tomalex24 18 0 9 0 No No
#423 suz231974 18 0 9 0 No No
#424 DMBcrahan 17 1 8 1 No No
#425 DaveHead77 17 1 10 0 No No
#426 dbrady91 17 1 10 0 No No
#427 beachwrays 17 1 10 0 No No
#428 paultwood1 17 1 10 0 No No
#429 hoosierman 17 1 10 0 No No
#430 bbeares 17 1 10 0 No No
#431 henryandhuck 17 1 10 0 No No
#432 DreamingTree93 17 1 10 0 No No
#433 Cmartens41 16 2 9 1 No No
#434 greenpick41 16 2 9 1 No No
#435 sjj419 16 2 9 1 No No
#436 jmitch831 16 0 6 1 No No
#437 tideskog 16 0 6 1 No No
#438 ritzhock 16 -14 4 1 Yes No
#439 dmbatspac7 16 2 11 0 No No
#440 bigherosix 16 2 11 0 No No
#441 Dmband35 16 2 11 0 No No
#442 pbc2 16 -4 8 0 No No
#443 timos25 16 -3 8 0 No No
#444 Emse41 16 -3 8 0 No No
#445 pogoslis 16 -2 8 0 No No
#446 jmrzx 16 -2 8 0 No No
#447 footballboy234 16 -2 8 0 No No
#448 #27#34#36#40#41 16 -2 8 0 No No
#449 swisem01 16 -2 8 0 No No
#450 space_raven 16 -2 8 0 No No
#451 sleeptodream112 16 -2 8 0 No No
#452 Mauifish 16 -1 8 0 No No
#453 SixstrngCI 16 -1 8 0 No No
#454 wkozyra84 16 -1 8 0 No No
#455 rledford08 16 -1 8 0 No No
#456 kman24 16 -1 8 0 No No
#457 MarchingNancies 16 -1 8 0 No No
#458 lrhyde 16 -1 8 0 No No
#459 domchapman21 16 -1 8 0 No No
#460 dmbfan4ever 16 -1 8 0 No No
#461 mbauer66 16 -1 8 0 No No
#462 MonkeyTree614 16 -1 8 0 No No
#463 daspfund22 16 -1 8 0 No No
#464 bj00704 16 -1 8 0 No No
#465 watsonbriant 16 -1 8 0 No No
#466 BPClemens 16 -1 8 0 No No
#467 cdtotten 16 -1 8 0 No No
#468 acstyle 16 -1 8 0 No No
#469 chicubs1118 16 -1 8 0 No No
#470 JohnnyAnts 16 -1 8 0 No No
#471 bonbon19 16 -1 8 0 No No
#472 webbo_5 16 0 8 0 No No
#473 dukebdevls22 16 0 8 0 No No
#474 LydUnited 16 0 8 0 No No
#475 jayobwl 16 0 8 0 No No
#476 Minty13 16 0 8 0 No No
#477 Bjp3233 16 0 8 0 No No
#478 Firedancer627 16 0 8 0 No No
#479 jerseygirl 16 0 8 0 No No
#480 mdogg16 16 0 8 0 No No
#481 gbpgirl41 16 0 8 0 No No
#482 atodanny 16 0 8 0 No No
#483 grantr 16 0 8 0 No No
#484 markk 16 0 8 0 No No
#485 DMBLucky41 16 0 8 0 No No
#486 kappasig02 16 0 8 0 No No
#487 c-more 16 0 8 0 No No
#488 Dreaming Trees 16 0 8 0 No No
#489 trippinbillee 16 0 8 0 No No
#490 Bdj209 16 0 8 0 No No
#491 Dayburningpig 16 0 8 0 No No
#492 coleparky41 16 0 8 0 No No
#493 trippingjimi41 16 0 8 0 No No
#494 kanji405 16 0 8 0 No No
#495 Brewski77 16 0 8 0 No No
#496 sjt40 16 0 8 0 No No
#497 soccer1611 16 0 8 0 No No
#498 smb41 15 1 9 0 No No
#499 rmckins 15 1 9 0 No No
#500 miguelwvu 15 1 9 0 No No
#501 agoolsby7 15 1 9 0 No No
#502 phillydmb827 15 1 9 0 No No
#503 Kelendor 15 1 9 0 No No
#504 Jackrhowell 15 1 9 0 No No
#505 jkjones 15 1 9 0 No No
#506 ckmajik 15 1 9 0 No No
#507 pruss25 15 1 9 0 No No
#508 nickgou32 15 1 9 0 No No
#509 crashintonickdm 15 1 9 0 No No
#510 sgrwill1 15 1 9 0 No No
#511 KingofTheGrux 14 4 11 1 No No
#512 DMB_Bartender 14 -10 5 1 No No
#513 starkington 14 -2 5 1 No No
#514 Tedge3 14 4 13 0 No No
#515 mbsowden 14 -8 7 0 No No
#516 Lamms30 14 -3 7 0 No No
#517 bevans2306 14 -2 7 0 No No
#518 Nephig 14 -2 7 0 No No
#519 Justin_conn 14 -2 7 0 No No
#520 georifer 14 -2 7 0 No No
#521 liner 14 -2 7 0 No No
#522 DaveMattVanHooz 14 -2 7 0 No No
#523 Aweiss0232 14 -1 7 0 No No
#524 Klepley 14 -1 7 0 No No
#525 Jsimao 14 -1 7 0 No No
#526 kgun20 14 -1 7 0 No No
#527 frickinsweet 14 -1 7 0 No No
#528 hansenw 14 -1 7 0 No No
#529 jonwvu 14 -1 7 0 No No
#530 DMBFooty 14 -1 7 0 No No
#531 tzimmer103 14 -1 7 0 No No
#532 Davesmistress41 14 -1 7 0 No No
#533 dontdrink36 14 0 7 0 No No
#534 Crash0130 14 0 7 0 No No
#535 hija 14 0 7 0 No No
#536 Jimmmithing 14 0 7 0 No No
#537 Fenway2step1988 14 0 7 0 No No
#538 Dancnac 14 0 7 0 No No
#539 wazi177 14 0 7 0 No No
#540 Mandistar1 14 0 7 0 No No
#541 bouda 13 1 6 1 No No
#542 Msp70 13 1 6 1 No No
#543 DMB1983 13 1 8 0 No No
#544 dtalexander 13 1 8 0 No No
#545 Beardedbeast 13 1 8 0 No No
#546 will_023 13 1 8 0 No No
#547 archie358 13 1 8 0 No No
#548 bigstogs 13 1 8 0 No No
#549 Melissamitch66 12 4 10 1 No No
#550 ekh927 12 4 10 1 No No
#551 kwayne11 12 4 10 1 No No
#552 dwturner24 12 2 7 1 No No
#553 Beaverhausen 12 -7 4 1 No No
#554 smunroe14 12 -2 4 1 No No
#555 41antzmarching 12 -1 4 1 No No
#556 Beals012 12 -1 4 1 No No
#557 Simple_11 12 2 9 0 No No
#558 thesills88 12 2 9 0 No No
#559 MattySalyer 12 2 9 0 No No
#560 billysmart1999 12 2 9 0 No No
#561 thestone26 12 -10 6 0 No No
#562 SlimMcgee 12 -4 6 0 No No
#563 matt.wrysinski 12 -2 6 0 No No
#564 vroy2000 12 -2 6 0 No No
#565 AmericanBaby1 12 -2 6 0 No No
#566 dmbfan285 12 -2 6 0 No No
#567 BigRed0314 12 -1 6 0 No No
#568 midgeaz 12 -1 6 0 No No
#569 PierceVerp 12 -1 6 0 No No
#570 Meester77 12 -1 6 0 No No
#571 dleverich 12 -1 6 0 No No
#572 mklaus 12 -1 6 0 No No
#573 squrm41 12 0 6 0 No No
#574 dwhit3 12 0 6 0 No No
#575 wvufan2010 12 0 6 0 No No
#576 PDMB 12 0 6 0 No No
#577 bbusch 12 0 6 0 No No
#578 tim.esplen 12 0 6 0 No No
#579 clarke kent 12 0 6 0 No No
#580 TedThompson4 12 0 6 0 No No
#581 j-ram 11 3 10 0 No No
#582 Furpal 11 1 7 0 No No
#583 mikemcq 11 1 7 0 No No
#584 Ram 11 1 7 0 No No
#585 kers41 11 1 7 0 No No
#586 84Rebel 11 1 7 0 No No
#587 Granny1531 10 4 9 1 No No
#588 davetoo 10 -13 3 1 No No
#589 Barrett_23 10 4 11 0 No No
#590 Seekup328 10 4 11 0 No No
#591 ZavienS 10 2 8 0 No No
#592 tputorti 10 -9 5 0 No No
#593 luxpro21 10 -1 5 0 No No
#594 ajluck1 10 -1 5 0 No No
#595 micket23 10 -1 5 0 No No
#596 docbeatsman 10 -1 5 0 No No
#597 jbwags 10 -1 5 0 No No
#598 awhits2380 10 0 5 0 No No
#599 trippingant 9 1 6 0 No No
#600 Jamiefontan 9 1 6 0 No No
#601 NHazelwood41 8 4 8 1 No No
#602 timehrens 8 4 10 0 No No
#603 theCrazeez 8 -2 4 0 No No
#604 jdanley88 8 -2 4 0 No No
#605 dmbdrew41 8 -1 4 0 No No
#606 mikesleone 8 0 4 0 No No
#607 JASAP 8 0 4 0 No No
#608 chadizzy1 8 0 4 0 No No
#609 Sklar92 7 3 6 1 No No
#610 tyler3440 7 1 5 0 No No
#611 dmb_is_good 7 1 5 0 No No
#612 jspeer 7 1 5 0 No No
#613 Mentosthejet 7 1 5 0 No No
#614 ROIforever 6 4 7 1 No No
#615 bluebird 6 4 9 0 No No
#616 cllaird 6 4 9 0 No No
#617 rmills36 6 -15 3 0 No No
#618 79indymustng 6 -12 3 0 No No
#619 DMBwenc 6 -12 3 0 No No
#620 Spriesel 6 -10 3 0 No No
#621 epd357 6 -1 3 0 No No
#622 Bethy612 6 0 3 0 No No
#623 dmbmatt 4 4 6 1 No No
#624 Bigeyedfish530 4 4 8 0 No No
#625 apearce 4 4 8 0 No No
#626 alaabs23 4 4 8 0 No No
#627 aawambles 4 2 5 0 No No
#628 Mceinzig 4 -19 2 0 No No
#629 DMBBoom 4 -18 2 0 No No
#630 abbyco41 4 -17 2 0 No No
#631 Majew10 4 -16 2 0 No No
#632 deedeebee 4 -13 2 0 No No
#633 Candacexs 4 -2 2 0 No No
#634 Flannely 2 4 7 0 No No
#635 bobdude1 2 4 7 0 No No
#636 graceisback 2 2 4 0 No No
#637 antsmrching41 2 -19 1 0 No No
#638 evaltshuler 2 -19 1 0 No No
#639 Dustinmcc229 2 -18 1 0 No No
#640 BwadeBama 0 4 3 1 No No
#641 ampopple 0 4 4 0 No No
#642 Mel_loves_DMB 0 4 3 0 No No
#643 bemerry41 0 -20 0 0 No No
#644 shut0ut 0 -20 0 0 No No
#645 bartender89 0 -20 0 0 No No
#646 jkas3 0 -20 0 0 No No
#647 platesmasher 0 -20 0 0 No No
#648 oceanrac 0 -20 0 0 No No
#649 Saradavid41 0 -20 0 0 No No
#650 KEnglerth13 0 -19 0 0 No No


   Want to hide all ads on Ants? Click here

   
LINKSABOUTMOBILESOCIAL
Home
Ants+
Tour Central
Search bar
RSS Feeds
About Us
Contact Us
The Ants Blog
Advertise on Ants
Privacy Policy
DMB Hub for iPhone
Ants' Twitter
DMBLive Twitter
Ants Facebook
Ants Instagram