Results
Your score for this show is points.

348 people played this show

Most Picked Songs
1. #41 
2. Gaucho 
3. Mercy 
4. If Only 
5. Rapunzel 
6. Funny The Way It Is 
7. Pantala Naga Pampa 
8. Too Much 
9. Why I Am 
10. You Might Die Trying 

Top Openers Picked
1. Sweet 
2. Big Eyed Fish 
3. The Stone 
4. Don't Drink the Water 
5. One Sweet World 
6. Seek Up 
7. Best of What's Around 
8. #41 
9. Pig 
10. Minarets 

Setlist Game Results


Dave Matthews Band
June 8, 2012
Saratoga Performing Arts Center, Saratoga Springs, NY

Rank Name Points # Songs
Over
Songs
Picked
Spots
Picked
Opener Closer
#1 feims 42 0 9 5 No Yes
#2 mc_thomas 36 0 10 4 No No
#3 Jake17 36 0 10 3 No Yes
#4 seekup41nancies 34 0 9 3 No Yes
#5 mfahrens 32 0 8 4 No No
#6 johnentropia 30 0 9 3 No No
#7 junior93 30 0 7 3 No Yes
#8 twostepping 30 0 11 2 No No
#9 courtneygirt 28 0 8 3 No No
#10 dmb9howell 28 0 8 3 No No
#11 Wiersdmb 28 0 10 2 No No
#12 John Waschek 28 0 10 2 No No
#13 tshaw143 28 0 10 2 No No
#14 GoMariners 28 0 8 2 No Yes
#15 dirkdover 28 0 8 2 No Yes
#16 hoshkindmb 28 0 8 1 Yes Yes
#17 gromitvt 27 0 9 3 No No
#18 Jimi Thing 10 26 0 7 3 No No
#19 KitKatScat123 26 0 7 3 No No
#20 tgallimore 26 0 7 3 No No
#21 timsoup 26 0 9 2 No No
#22 twostep03 26 0 9 2 No No
#23 Crash1983 26 0 9 2 No No
#24 ericvol 26 0 9 2 No No
#25 jahuck 26 0 9 2 No No
#26 Faz#41 26 0 9 2 No No
#27 usmclions 26 0 7 2 No Yes
#28 hbgdmbfan 26 0 11 0 No Yes
#29 Ddubforlife 24 0 6 3 No No
#30 jjainsworth 24 0 6 3 No No
#31 martindcx1e 24 0 6 3 No No
#32 SmoothRider[PL] 24 0 8 2 No No
#33 dmbfan100 24 0 8 2 No No
#34 Seek#41Up 24 0 8 2 No No
#35 Gears0413 24 0 8 2 No No
#36 bradz4life 24 0 8 2 No No
#37 borisfowler 24 0 8 2 No No
#38 lieinmygrave41 24 0 8 2 No No
#39 Auzz76 24 0 8 2 No No
#40 boydismyhomeboy 24 0 8 2 No No
#41 JmoneyDMB 24 0 8 2 No No
#42 dowling25 24 0 8 2 No No
#43 mullie15 24 0 8 2 No No
#44 bannar7 24 0 6 2 No Yes
#45 Dreamntrece 24 0 8 1 No Yes
#46 Tripping 41 24 0 8 1 No Yes
#47 pmag78 24 0 10 0 No Yes
#48 oswsoccer08 22 0 7 2 No No
#49 ansky31940 22 0 7 2 No No
#50 simetime 22 0 7 2 No No
#51 Brettk89 22 0 7 2 No No
#52 webbo_5 22 0 7 2 No No
#53 hensleytyler44 22 0 7 2 No No
#54 Trendall 22 0 7 2 No No
#55 SpotlightEyes 22 0 7 2 No No
#56 Musicology200 22 0 7 2 No No
#57 jimit43 22 0 7 2 No No
#58 warehouseguy 22 0 7 2 No No
#59 TypicalJB 22 0 7 2 No No
#60 TakeMeBack 22 0 9 1 No No
#61 irishfan142 22 0 9 1 No No
#62 Cornbread345 22 0 9 1 No No
#63 DaWarehouse418 22 0 9 1 No No
#64 InDaveWeTrust41 22 0 9 1 No No
#65 woowee125827 22 0 11 0 No No
#66 CrushLive 21 0 8 2 No No
#67 jmoss23 20 0 6 2 No No
#68 chauger2 20 0 6 2 No No
#69 BMaves410 20 0 6 2 No No
#70 CrazyEZ41 20 0 6 2 No No
#71 soxfan93 20 0 6 2 No No
#72 weller3377 20 0 6 2 No No
#73 jasonfilatov 20 0 8 1 No No
#74 idrankthewaterr 20 0 8 1 No No
#75 Bleuck 20 0 8 1 No No
#76 criscoking 20 0 8 1 No No
#77 americanemu25 20 0 8 1 No No
#78 pig34 20 0 8 1 No No
#79 DustyKeys70 20 0 8 1 No No
#80 remedyseeker 20 0 8 1 No No
#81 audzam 20 0 8 1 No No
#82 cjd4114 20 0 8 1 No No
#83 chicks4radar 20 0 8 1 No No
#84 antsdancing1 20 0 8 1 No No
#85 Billies09 20 0 8 1 No No
#86 keithbkessler 20 0 8 1 No No
#87 jimithing314 20 0 8 1 No No
#88 Blakeman12 20 0 10 0 No No
#89 PenguinMRD 20 0 10 0 No No
#90 sgrwill1 20 0 8 0 No Yes
#91 ChillyDog 20 0 8 0 No Yes
#92 FoolsRhythm 19 0 7 2 No No
#93 seng225 18 0 5 2 No No
#94 TBolts712 18 0 5 2 No No
#95 SwimrBri 18 0 5 2 No No
#96 sortino18 18 0 5 2 No No
#97 Bernie41 18 0 7 1 No No
#98 DemocratCT 18 0 7 1 No No
#99 Ramjet329 18 0 7 1 No No
#100 tbahnsen 18 0 7 1 No No
#101 tdiddy1513 18 0 7 1 No No
#102 jtrdmb4140 18 0 7 1 No No
#103 LakeMount 18 0 7 1 No No
#104 aamiller 18 0 7 1 No No
#105 Squirr3l 18 0 7 1 No No
#106 tman906 18 0 7 1 No No
#107 Rogue 18 0 7 1 No No
#108 djpfive 18 0 7 1 No No
#109 Ryno DMB 18 0 7 1 No No
#110 mgg4 18 0 7 1 No No
#111 KeithBox007 18 0 7 1 No No
#112 kutke187 18 0 7 1 No No
#113 sullivzr10 18 0 7 1 No No
#114 woodmb 18 0 7 1 No No
#115 Right Side Up 18 0 7 1 No No
#116 BigEyedTrain 18 0 7 1 No No
#117 CMStewart 18 0 7 1 No No
#118 Spoon40Stone 18 0 7 1 No No
#119 Grugrux34 18 0 7 1 No No
#120 jabaliscious 18 0 7 1 No No
#121 rncarter21 18 0 9 0 No No
#122 MUPHEW 18 0 9 0 No No
#123 cworty06 18 0 9 0 No No
#124 hbktonyb 18 0 9 0 No No
#125 hugsy 17 0 6 2 No No
#126 bhaller 17 0 6 2 No No
#127 svgoalie5 17 0 8 1 No No
#128 smoothrider44 17 0 10 0 No No
#129 Sabres914 17 0 10 0 No No
#130 thestand 16 0 6 1 No No
#131 After_Her 16 0 6 1 No No
#132 moneyball41 16 0 6 1 No No
#133 Skins456 16 0 6 1 No No
#134 RibbitRibbit 16 0 6 1 No No
#135 A_Phillips 16 0 6 1 No No
#136 PeopleStare 16 0 6 1 No No
#137 leovolz 16 0 6 1 No No
#138 RumorMill 16 0 6 1 No No
#139 Beals012 16 0 6 1 No No
#140 skiddiet 16 0 6 1 No No
#141 jeremysebolt 16 0 6 1 No No
#142 SomeDevil55 16 0 6 1 No No
#143 rland916 16 0 6 1 No No
#144 SeekUpTheCubs 16 0 6 1 No No
#145 GreyStreetAve 16 0 6 1 No No
#146 dreamgirl31 16 0 6 1 No No
#147 ttcain 16 0 6 1 No No
#148 sddrummer2 16 0 6 1 No No
#149 INSwimmer 16 0 6 1 No No
#150 brian23 16 0 6 1 No No
#151 NaClH2Ocapo 16 0 6 1 No No
#152 august420fl 16 0 6 1 No No
#153 phoenix444 16 0 6 1 No No
#154 JimiThing1234 16 0 6 1 No No
#155 PSUforever21 16 0 6 1 No No
#156 flippy 16 0 8 0 No No
#157 zepp 16 0 8 0 No No
#158 1drink2remember 16 0 8 0 No No
#159 Upside Down 16 0 8 0 No No
#160 huganugz 16 0 8 0 No No
#161 Iwas41once 16 0 8 0 No No
#162 russvodder 16 0 8 0 No No
#163 jj157 16 0 8 0 No No
#164 KDuffy 16 0 8 0 No No
#165 41typicalspoons 16 0 8 0 No No
#166 Billiam41 16 0 8 0 No No
#167 Nexx 16 0 8 0 No No
#168 gauloisesblond 16 0 8 0 No No
#169 mjg9578 16 0 8 0 No No
#170 joevol017 16 0 8 0 No No
#171 voxeddie27 16 0 8 0 No No
#172 anaske 15 0 7 1 No No
#173 Mark837 15 0 7 1 No No
#174 olivierlepine 15 0 7 1 No No
#175 terjon2604 15 0 7 1 No No
#176 antinseattle 15 0 7 1 No No
#177 Drewsurfer27 14 0 8 1 No No
#178 palisandratos 14 0 5 1 No No
#179 bradroc 14 0 5 1 No No
#180 TheLastStop21 14 0 5 1 No No
#181 Patrick813 14 0 5 1 No No
#182 DaMoose908 14 0 5 1 No No
#183 MiniDingo 14 0 5 1 No No
#184 lilant420 14 0 5 1 No No
#185 FlaFan09 14 0 5 1 No No
#186 rlpi100 14 0 5 1 No No
#187 halliehill 14 0 5 1 No No
#188 KWeb110 14 0 5 1 No No
#189 cmelongrl223 14 0 5 1 No No
#190 Simm0nS 14 0 5 1 No No
#191 dmband4041 14 0 5 1 No No
#192 nixhex10 14 0 5 1 No No
#193 listb1 14 0 5 1 No No
#194 LAA1305 14 0 5 1 No No
#195 TomDMB803 14 0 5 1 No No
#196 danscott26 14 0 5 1 No No
#197 filmfan21 14 0 5 1 No No
#198 Branty 14 0 5 1 No No
#199 wells25 14 0 5 1 No No
#200 torbenthorhauge 14 0 5 1 No No
#201 smudge1 14 0 5 1 No No
#202 seanblitz25 14 0 5 1 No No
#203 UnsungAnthem 14 0 5 1 No No
#204 TRthegame53 14 0 5 1 No No
#205 crazy joe Devola 14 0 7 0 No No
#206 garrett_owl 14 0 7 0 No No
#207 nathan.davidson 14 0 7 0 No No
#208 sugarbill1184 14 0 7 0 No No
#209 vaxarado 14 0 7 0 No No
#210 rizz7328 14 0 7 0 No No
#211 ragmantwo 14 0 7 0 No No
#212 MtSkier 14 0 7 0 No No
#213 Jake C 14 0 7 0 No No
#214 Mjr353 14 0 7 0 No No
#215 kevinmavs 14 0 7 0 No No
#216 arizza11 14 0 7 0 No No
#217 japaho41 14 0 7 0 No No
#218 Arby 14 0 7 0 No No
#219 RiotAct 14 0 7 0 No No
#220 K3nTaKa0s 14 0 7 0 No No
#221 Kiko 14 0 7 0 No No
#222 dmbfan524 14 0 7 0 No No
#223 krobinson_3232 14 0 7 0 No No
#224 Augman97 14 0 7 0 No No
#225 mythicalmoose 14 0 7 0 No No
#226 ckelley8 14 0 7 0 No No
#227 timreynolds14 14 0 7 0 No No
#228 huskers1974 14 0 7 0 No No
#229 SomeDevil17 13 0 6 1 No No
#230 SJE11 13 0 6 1 No No
#231 DaveMaiselsBand 13 0 12 0 No Yes
#232 warehouseofhrdy 13 0 8 0 No No
#233 RAPUNZEL13 12 0 4 1 No No
#234 alexsalpietro 12 0 4 1 No No
#235 FC5150 12 0 4 1 No No
#236 Brohan_Santana 12 0 4 1 No No
#237 LIOG14 12 0 4 1 No No
#238 tim.ryan 12 0 4 1 No No
#239 Dean O 12 0 6 0 No No
#240 paulie77 12 0 6 0 No No
#241 Doofie27 12 0 6 0 No No
#242 Bartender84 12 0 6 0 No No
#243 onthatnote 12 0 6 0 No No
#244 light_of_day_m 12 0 6 0 No No
#245 bucs2002 12 0 6 0 No No
#246 avax911 12 0 6 0 No No
#247 DaveCrave41 12 0 6 0 No No
#248 michellular 12 0 6 0 No No
#249 TrippinNancies1 12 0 6 0 No No
#250 Lurry_DMB 12 0 6 0 No No
#251 Adam Hanhauser 12 0 6 0 No No
#252 BuckNaked 12 0 6 0 No No
#253 vilmafan51 12 0 6 0 No No
#254 Jan-Willem 12 0 6 0 No No
#255 danoliveira 12 0 6 0 No No
#256 Sniper15 12 0 6 0 No No
#257 smartbill 12 0 6 0 No No
#258 FeelingGood 12 0 6 0 No No
#259 laststopdmb 12 0 6 0 No No
#260 fillup 12 0 6 0 No No
#261 SeekNUpEmotion 12 0 6 0 No No
#262 yermama 12 0 6 0 No No
#263 splack03 12 0 6 0 No No
#264 zaj128 12 0 6 0 No No
#265 ChelmsfordAnt 12 0 6 0 No No
#266 BMcCraner#36 12 0 6 0 No No
#267 acb41dmb 11 0 5 1 No No
#268 kittensXLI 11 0 7 0 No No
#269 Niggs 10 0 4 2 No No
#270 JBScout21 10 0 3 1 No No
#271 fsugaree 10 0 3 1 No No
#272 sbuzzz 10 0 3 1 No No
#273 drok4201 10 0 3 1 No No
#274 luvXdmb 10 0 5 0 No No
#275 jmdeat2 10 0 5 0 No No
#276 madseason 10 0 5 0 No No
#277 Roddy25 10 0 5 0 No No
#278 DMB_WVU#1 10 0 5 0 No No
#279 jmur 10 0 5 0 No No
#280 dmbguitarguy 10 0 5 0 No No
#281 USeekUpNEmotion 10 0 5 0 No No
#282 Jordan#41 10 0 5 0 No No
#283 KatieFern 10 0 5 0 No No
#284 Jicawa 10 0 5 0 No No
#285 DDTW40 10 0 5 0 No No
#286 DMB Tommy 10 0 5 0 No No
#287 DMBluedevils 10 0 5 0 No No
#288 bibby1044 10 0 5 0 No No
#289 joshizzle3 10 0 5 0 No No
#290 whatyouseekup 10 0 5 0 No No
#291 danp1986 10 0 5 0 No No
#292 Bain 10 0 5 0 No No
#293 wontburnthepig 10 0 5 0 No No
#294 TommyV03 10 0 5 0 No No
#295 hdestefa 10 0 5 0 No No
#296 pistoljoel 10 0 5 0 No No
#297 firedancer34 10 0 5 0 No No
#298 dmb_25_coog 10 0 5 0 No No
#299 mforturtle13 10 0 5 0 No No
#300 naterslater288 10 0 5 0 No No
#301 Vinsanity 10 0 5 0 No No
#302 DmBand801 10 0 5 0 No No
#303 somuchtoplay 10 0 5 0 No No
#304 trippinbillee 10 0 5 0 No No
#305 2stepcrash 10 0 5 0 No No
#306 jmanneydmb19 10 0 5 0 No No
#307 jkirkman7659 10 0 5 0 No No
#308 EchoOfWhomever 10 0 5 0 No No
#309 J16hair 10 0 5 0 No No
#310 zajack.steven 10 0 5 0 No No
#311 3YNK4 9 0 6 0 No No
#312 gundy 8 0 5 1 No No
#313 jhinds76 8 0 7 0 No No
#314 oafomatic 8 0 4 0 No No
#315 Funkhouser 8 0 4 0 No No
#316 BrewCrew15 8 0 4 0 No No
#317 chyeachyea552 8 0 4 0 No No
#318 BarrieDavefan 8 0 4 0 No No
#319 Jiminumber41 8 0 4 0 No No
#320 DILLS NANCIES 8 0 4 0 No No
#321 dmbfan113 8 0 4 0 No No
#322 icechips32 8 0 4 0 No No
#323 Drunkencook 8 0 4 0 No No
#324 scottyflamingo 8 0 4 0 No No
#325 ajgbeef 8 0 4 0 No No
#326 coldblueice1 8 0 4 0 No No
#327 Cwiest60 8 0 4 0 No No
#328 mwil0303 8 0 4 0 No No
#329 carterfan13 8 0 4 0 No No
#330 beachwrays 8 0 4 0 No No
#331 newscane 8 0 4 0 No No
#332 jammer7 7 0 9 1 No No
#333 bmt322 7 0 5 0 No No
#334 nancie#41 7 0 5 0 No No
#335 jorfrank 6 0 6 0 No No
#336 joseph30180 6 0 3 0 No No
#337 Nathaniel9 6 0 3 0 No No
#338 lettered154 6 0 3 0 No No
#339 CrushMe35 6 0 3 0 No No
#340 mgsdude4 6 0 3 0 No No
#341 footballteen25 6 0 3 0 No No
#342 littrelldr2012 5 0 4 0 No No
#343 Dannyyankou 5 0 4 0 No No
#344 malenar650 4 0 5 0 No No
#345 Ruzown 4 0 2 0 No No
#346 melondrako 0 0 7 0 No No
#347 Metsman11 0 0 5 0 No No
#348 sick nuraci 0 0 2 0 No No


   Want to hide all ads on Ants? Click here

   
LINKSABOUTMOBILESOCIAL
Home
Ants+
Tour Central
Search bar
RSS Feeds
About Us
Contact Us
The Ants Blog
Advertise on Ants
Privacy Policy
DMB Hub for iPhone
Ants' Twitter
DMBLive Twitter
Ants Facebook
Ants Instagram