Results
Your score for this show is points.

113 people played this show

Most Picked Songs
1. Lying In The Hands Of God 
2. Jimi Thing 
3. Shake Me Like A Monkey 
4. You Might Die Trying 
5. So Damn Lucky 
6. Two Step 
7. Seven 
8. #41 
9. The Stone 
10. Gravedigger 

Top Openers Picked
1. The Stone 
2. Squirm 
3. One Sweet World 
4. Big Eyed Fish 
5. Pig 
6. JTR 
7. You Might Die Trying 
8. Bartender 
9. Seek Up 
10. Proudest Monkey 

Setlist Game Results


Dave Matthews Band
July 21, 2010
Verizon Wireless Amphitheatre Charlotte, Charlotte, NC

Rank Name Points # Songs
Over
Songs
Picked
Spots
Picked
Opener Closer
#1 lillywhiteraven 29 0 8 4 No No
#2 Ryno DMB 28 0 10 2 No No
#3 ecu_pirate 28 0 10 2 No No
#4 K3nTaKa0s 27 0 9 3 No No
#5 lady_ant_pty 26 0 12 1 Yes No
#6 snake911 25 0 10 2 No No
#7 TRthegame53 24 0 8 2 No No
#8 lieinmygrave41 24 0 10 1 No No
#9 bdfresh62 24 0 10 1 No No
#10 idrankthewaterr 23 0 9 2 No No
#11 sparky3j 23 0 9 2 No No
#12 Sabres914 22 0 10 2 No No
#13 pure_guava 22 0 12 1 No No
#14 27grant41 22 0 9 1 No No
#15 BuckNaked 22 0 9 1 No No
#16 SeanMH 21 0 8 2 No No
#17 TomDMB803 21 0 10 1 No No
#18 cworty06 20 0 9 2 No No
#19 Tripping 41 20 0 8 1 No No
#20 zigbaldi 20 0 10 0 No No
#21 Jack7238 19 0 7 2 No No
#22 Upside Down 19 0 9 1 No No
#23 BrewCrew15 19 0 9 1 No No
#24 Iwas41once 18 0 5 2 No No
#25 Bdj209 18 0 10 1 No No
#26 splack03 18 0 10 1 No No
#27 fsugaree 18 0 10 1 No No
#28 Sarah M. Smile 18 0 10 1 No No
#29 debluehens 18 0 10 1 No No
#30 kev87lads 18 0 7 1 No No
#31 nowhere man 18 0 7 1 No No
#32 KDuffy 18 0 9 0 No No
#33 Kev347 17 0 8 1 No No
#34 pagoda 17 0 8 1 No No
#35 smashvacation 17 0 8 1 No No
#36 LIOG14 17 0 8 1 No No
#37 warehouseofhrdy 17 0 8 1 No No
#38 Mickey Carson 17 0 8 1 No No
#39 Arby 17 0 10 0 No No
#40 rosen4 17 0 10 0 No No
#41 sortino18 17 0 10 0 No No
#42 CrushLive 17 0 10 0 No No
#43 whodaddy 17 0 10 0 No No
#44 GreyStreetAve 17 0 10 0 No No
#45 JBScout21 16 0 9 1 No No
#46 warehouseguy 16 0 9 1 No No
#47 Jan-Willem 16 0 9 1 No No
#48 Sgt. Pepper 16 0 9 1 No No
#49 AWho419 16 0 6 1 No No
#50 jwehaeDMB 16 0 6 1 No No
#51 karmaboi79 16 0 6 1 No No
#52 fillup 16 0 8 0 No No
#53 Nexx 16 0 8 0 No No
#54 japaho41 16 0 8 0 No No
#55 AnyonebutBush 15 0 7 1 No No
#56 jimithing314 15 0 7 1 No No
#57 tripeyedfish 15 0 7 1 No No
#58 DaWarehouse418 15 0 9 0 No No
#59 derelict49 15 0 9 0 No No
#60 firedancer34 15 0 9 0 No No
#61 grizzant45 15 0 9 0 No No
#62 hbktonyb 15 0 9 0 No No
#63 vtshwheels77 15 0 9 0 No No
#64 huskers1974 15 0 9 0 No No
#65 Jordan#41 15 0 9 0 No No
#66 InDaveWeTrust41 15 0 9 0 No No
#67 Wiersdmb 15 0 9 0 No No
#68 USeekUpNEmotion 15 0 9 0 No No
#69 DaveHead77 15 0 9 0 No No
#70 barnhap 14 0 8 1 No No
#71 TheLastStop21 14 0 8 1 No No
#72 dhhssoccer11 14 0 5 1 No No
#73 kevinmavs 14 0 10 0 No No
#74 jahuck 14 0 10 0 No No
#75 madseason 14 0 7 0 No No
#76 TBolts712 14 0 7 0 No No
#77 CGTP13 14 0 7 0 No No
#78 tgallimore 13 0 9 1 No No
#79 42km 13 0 6 1 No No
#80 laststopdmb 13 0 8 0 No No
#81 rncarter21 13 0 8 0 No No
#82 KWeb110 13 0 8 0 No No
#83 woowee125827 13 0 8 0 No No
#84 americanemu25 13 0 8 0 No No
#85 crashmpm 13 0 8 0 No No
#86 Vinsanity 13 0 8 0 No No
#87 jsilvia2 13 0 8 0 No No
#88 Grifter32 13 0 8 0 No No
#89 PSUforever21 13 0 8 0 No No
#90 dmbmike09 13 0 8 0 No No
#91 DILLS NANCIES 12 0 9 0 No No
#92 Rebecca De Mornay 12 0 6 0 No No
#93 EgyptianBW41 11 0 10 0 No No
#94 nhamilton07 11 0 7 0 No No
#95 Rogue 11 0 7 0 No No
#96 ttcain 11 0 7 0 No No
#97 BucannonXC5 11 0 7 0 No No
#98 Right Side Up 11 0 7 0 No No
#99 jward41 11 0 7 0 No No
#100 kisha 10 0 6 1 No No
#101 graybo23 10 0 8 0 No No
#102 SeekNUpEmotion 10 0 8 0 No No
#103 MUPHEW 10 0 8 0 No No
#104 antsdancing1 10 0 8 0 No No
#105 danp1986 10 0 8 0 No No
#106 dtinge 10 0 5 0 No No
#107 Affinityx4 9 0 6 0 No No
#108 sweetrain 9 0 6 0 No No
#109 lettered154 9 0 6 0 No No
#110 burythestar3 8 0 7 0 No No
#111 light_of_day_m 8 0 7 0 No No
#112 Wrhse into Ants 6 0 6 0 No No
#113 smock1489 1 0 5 0 No No


   Want to hide all ads on Ants? Click here

   
LINKSABOUTMOBILESOCIAL
Home
Ants+
Tour Central
Search bar
RSS Feeds
About Us
Contact Us
The Ants Blog
Advertise on Ants
Privacy Policy
DMB Hub for iPhone
Ants' Twitter
DMBLive Twitter
Ants Facebook
Ants Instagram