Results
Your score for this show is points.

185 people played this show
Most Picked Songs
1. #27 
2. Corn Bread 
3. Eh Hee 
4. Too Much 
5. Anyone Seen the Bridge 
6. All Along The Watchtower 
7. A Dream So Real 
8. Two Step 
9. Gravedigger 
10. Hunger for the Great Light 
Top Openers Picked
1. Two Step 
2. Pantala Naga Pampa 
3. One Sweet World 
4. A Dream So Real 
5. The Dreaming Tree 
6. Don't Drink the Water 
7. So Much To Say 
8. Everyday 
9. Best of What's Around 
10. Bartender 

Setlist Game Results


Dave Matthews Band
September 12, 2007
Ford Amphitheatre at the Florida State Fairgrounds, Tampa, FL

Rank Name Points # Songs
Over
Songs
Picked
Spots
Picked
Opener Closer
#1 barnhap 40 0 12 3 No Yes
#2 bradshaw06 37 0 10 5 No No
#3 pjnc2003 36 0 10 3 Yes No
#4 bennettr 35 0 11 3 Yes No
#5 chase 321 34 0 9 3 Yes No
#6 LieInOurGrave36 32 0 10 2 Yes No
#7 birdey17 31 0 11 3 No No
#8 Dont~Drink~Me 31 0 11 3 No No
#9 41PigFaz 31 0 11 3 No No
#10 bennetts 31 0 9 3 Yes No
#11 mikedeezy 31 0 11 2 Yes No
#12 JoneZ21 31 0 11 2 Yes No
#13 dct438lp 29 0 10 3 No No
#14 mattsb218 29 0 10 3 No No
#15 mangione 29 0 10 3 No No
#16 bigeyedfish190 29 0 12 2 No No
#17 GreyStreetAve 28 0 13 2 No No
#18 PaulTrendley 28 0 11 2 Yes No
#19 bigfan17 28 0 8 2 Yes No
#20 Jillyfish924 28 0 12 1 No No
#21 Thebigunit43 27 0 7 4 No No
#22 fillup 27 0 9 3 No No
#23 ndbigeyedfish06 27 0 7 3 Yes No
#24 seng225 27 0 11 2 No No
#25 Nicole2870 26 0 10 3 No No
#26 halloween_dmb41 26 0 9 2 No No
#27 Tak_a_Tak 26 0 11 1 No No
#28 davekall 25 0 10 2 No No
#29 warehouseguy 25 0 10 2 No No
#30 AnyonebutBush 25 0 10 2 No No
#31 hbktonyb 25 0 12 1 No No
#32 rncarter21 24 0 13 1 No No
#33 jarguitar86 24 0 10 1 No No
#34 grey40street 24 0 10 1 No No
#35 zmanl2233 24 0 8 1 Yes No
#36 rgstalder3 24 0 8 1 No Yes
#37 firedancer34 23 0 10 2 Yes No
#38 eisnach41 23 0 9 2 No No
#39 tommy619 23 0 9 2 No No
#40 1sweetworld8 23 0 9 2 No No
#41 DMBvol41 23 0 7 2 Yes No
#42 Wiersdmb 23 0 11 1 No No
#43 japaho41 23 0 11 1 No No
#44 TRthegame53 23 0 11 1 No No
#45 voxeddie27 23 0 11 1 No No
#46 Mark837 23 0 11 1 No No
#47 a.flesh 23 0 11 1 No No
#48 TheSailor 23 0 11 1 No No
#49 Skins456 22 0 9 3 Yes No
#50 sparky3j 22 0 10 1 Yes No
#51 mahii 22 0 9 1 No No
#52 Vicki Cross 21 0 8 2 No No
#53 warwick53124 21 0 10 1 No No
#54 clayj41 21 0 10 1 No No
#55 flippy 21 0 10 1 No No
#56 Bartender84 21 0 10 1 No No
#57 dmbfan100 21 0 12 0 No No
#58 April7883 21 0 12 0 No No
#59 skiddiet 20 0 9 2 No No
#60 innsaane 20 0 6 2 No No
#61 laststopdmb 20 0 11 1 No No
#62 jimmea217 20 0 11 1 No No
#63 Rogue 20 0 8 1 No No
#64 DirtyDeeds449 20 0 13 0 No No
#65 angiez 20 0 10 0 No No
#66 PR_Bartender 20 0 10 0 No No
#67 Jordan#41 19 0 10 2 No No
#68 Pengin4192 19 0 9 1 No No
#69 TBolts712 19 0 9 1 No No
#70 manofleisure 19 0 9 1 No No
#71 danp1986 19 0 9 1 No No
#72 dowling25 19 0 9 1 No No
#73 LaRue041 19 0 9 1 No No
#74 MiniRay 19 0 9 1 No No
#75 meggieprice 19 0 9 1 No No
#76 Enoch 19 0 9 1 No No
#77 flcoug 19 0 9 1 No No
#78 marlton41 19 0 9 1 No No
#79 dcap707 19 0 11 0 No No
#80 Mickey Carson 19 0 11 0 No No
#81 USeekUpNEmotion 19 0 11 0 No No
#82 dreamingtree66 19 0 11 0 No No
#83 ravens big eye 19 0 11 0 No No
#84 jpsimon 19 0 11 0 No No
#85 ecu_pirate 18 0 10 1 No No
#86 Tambourineman 18 0 10 1 No No
#87 ahuntz 18 0 10 1 No No
#88 edskin 18 0 10 1 No No
#89 Debyeb7 18 0 7 1 No No
#90 tmurray42 18 0 7 1 No No
#91 pmag78 18 0 7 1 No No
#92 eric81485 18 0 10 0 No Yes
#93 proudestmnky 18 0 9 0 No No
#94 BuckNaked 18 0 9 0 No No
#95 rose36162004 18 0 9 0 No No
#96 dancinggraves 18 0 9 0 No No
#97 PSUforever21 17 0 9 2 No No
#98 madseason 17 0 11 1 No No
#99 antsdancing1 17 0 11 1 No No
#100 stro41 17 0 11 1 No No
#101 dmbfan524 17 0 8 1 No No
#102 DaWarehouse418 17 0 8 1 No No
#103 SuckItUp 17 0 8 1 No No
#104 CrushLive 17 0 10 0 No No
#105 KSU823 17 0 10 0 No No
#106 DMBfan41 17 0 10 0 No No
#107 Right Side Up 17 0 10 0 No No
#108 gauloisesblond 17 0 10 0 No No
#109 fromthebottom 17 0 10 0 No No
#110 jmur 17 0 10 0 No No
#111 Xavier Rudd 17 0 10 0 No No
#112 Steady37 17 0 10 0 No No
#113 haasem99 17 0 10 0 No No
#114 Daedream322 16 0 9 1 No No
#115 Ryno DMB 16 0 9 1 No No
#116 cworty06 16 0 9 1 No No
#117 K3nTaKa0s 16 0 9 1 No No
#118 highlander4 16 0 6 1 No No
#119 MUPHEW 16 0 11 0 No No
#120 ronrotondo 16 0 8 0 No No
#121 Awolf@theDoor 16 0 8 0 No No
#122 webbo_5 16 0 8 0 No No
#123 daisyl 16 0 8 0 No No
#124 Blakeman12 15 0 10 1 No No
#125 bdfresh62 15 0 7 1 No No
#126 vegprincess 15 0 7 1 No No
#127 Point202 15 0 7 1 No No
#128 JmoneyDMB 15 0 9 0 No No
#129 GWDMB 15 0 9 0 No No
#130 paul22589 15 0 9 0 No No
#131 Upside Down 15 0 9 0 No No
#132 jgilltonto 15 0 9 0 No No
#133 WarehouseWoo 15 0 9 0 No No
#134 patriot0103 15 0 9 0 No No
#135 credin 15 0 9 0 No No
#136 Drew M 15 0 9 0 No No
#137 kisha 15 0 9 0 No No
#138 Heidi Loo 15 0 9 0 No No
#139 scoot_14 15 0 9 0 No No
#140 xxdmb6xx 15 0 9 0 No No
#141 SeanMH 15 0 9 0 No No
#142 weller3377 15 0 9 0 No No
#143 kalafut09 15 0 9 0 No No
#144 xxrhsxryx2005xx 15 0 9 0 No No
#145 Jack7238 15 0 9 0 No No
#146 armyants1027 14 0 8 1 No No
#147 scanlan 14 0 8 1 No No
#148 sk0116 14 0 8 1 No No
#149 JMURangerDan 14 0 8 1 No No
#150 LIOG14 14 0 8 1 No No
#151 brundt3 14 0 10 0 No No
#152 dmbosw41 14 0 10 0 No No
#153 hichamp33 14 0 10 0 No No
#154 PenguinMRD 14 0 10 0 No No
#155 ar.fargnoli09 14 0 7 0 No No
#156 Buffman116 14 0 7 0 No No
#157 Stacyburt1 14 0 7 0 No No
#158 fenway421 14 0 7 0 No No
#159 Dmbfan17 14 0 7 0 No No
#160 TheDaveHimself 13 0 6 1 No No
#161 Iwas41once 13 0 6 1 No No
#162 nh2032 13 0 8 0 No No
#163 whererugoing924 12 0 7 1 No No
#164 DMBBonas07 12 0 9 0 No No
#165 anaske 12 0 9 0 No No
#166 SmoothRider[PL] 12 0 9 0 No No
#167 Noles20 12 0 9 0 No No
#168 fsugaree 12 0 9 0 No No
#169 homedas73 12 0 6 0 No No
#170 heidi2359 11 0 7 0 No No
#171 zachyd 11 0 7 0 No No
#172 dreamgirl31 11 0 7 0 No No
#173 DNA9904 11 0 7 0 No No
#174 TomDMB803 11 0 7 0 No No
#175 aa3145 11 0 7 0 No No
#176 duane26 10 0 8 0 No No
#177 silentwarrior 10 0 8 0 No No
#178 justinandimcool 10 0 8 0 No No
#179 mullie15 10 0 8 0 No No
#180 jrzbuffalo 8 0 7 0 No No
#181 barntotheish 8 0 4 0 No No
#182 TommyGun484 6 0 6 0 No No
#183 AmyBromwell 6 0 6 0 No No
#184 halloweendmb10 4 0 2 0 No No
#185 DMBgirl87 0 0 0 0 No No


   Want to hide all ads on Ants? Click here

   
LINKSABOUTMOBILESOCIAL
Home
Ants+
Tour Central
Search bar
RSS Feeds
About Us
Contact Us
The Ants Blog
Advertise on Ants
Privacy Policy
DMB Hub for iPhone
Ants' Twitter
DMBLive Twitter
Ants Facebook
Ants Instagram