Results
Your score for this show is points.

383 people played this show

Most Picked Songs
1. Crazy-Easy 
2. Joy Ride 
3. Hello Again 
4. Sugar Will 
5. Grace Is Gone 
6. Rapunzel 
7. Warehouse 
8. Crush 
9. Grey Street 
10. Pantala Naga Pampa 

Top Openers Picked
1. Don't Drink the Water 
2. Grey Street 
3. Pantala Naga Pampa 
4. What Would You Say 
5. Warehouse 
6. So Much To Say 
7. Crush 
8. Everyday 
9. Best of What's Around 
10. Seek Up 

Setlist Game Results


Dave Matthews Band
June 26, 2004
Post-Gazette Pavilion at Star Lake, Burgettstown, PA

Rank Name Points # Songs
Over
Songs
Picked
Spots
Picked
Opener Closer
#1 DMB_Treb 58 0 15 7 No No
#2 sp00tyman 54 0 15 5 Yes No
#3 Holemandaddy 48 0 14 5 No No
#4 Kuruptt4 48 0 14 5 No No
#5 webbo_5 48 0 12 5 Yes No
#6 ScottyBarnes 46 0 13 5 No No
#7 brewtj 46 0 13 4 No Yes
#8 droseh41 46 0 13 4 Yes No
#9 twosteppn36 44 0 12 5 No No
#10 thewarehouse1 44 0 14 4 No No
#11 ahuntz 44 0 16 3 No No
#12 GoverJKG 44 0 14 3 No Yes
#13 ALewis525 43 0 13 5 No No
#14 LINC1234 42 0 11 5 No No
#15 unccrombie 42 0 13 4 No No
#16 boredtotears 42 0 13 4 No No
#17 patdeegan 42 0 13 4 No No
#18 rncarter21 42 0 13 4 No No
#19 thechosen1 40 0 12 4 No No
#20 Dreamntrece 40 0 14 3 No No
#21 czyk22 40 0 14 3 No No
#22 grandmaaggie 40 0 12 3 Yes No
#23 DDTW34 38 0 11 4 No No
#24 fleewood022 38 0 13 3 No No
#25 Tambourineman 38 0 13 3 No No
#26 molo41 38 0 11 3 No Yes
#27 greystreet75 38 0 13 2 No Yes
#28 chauser 36 0 12 3 No No
#29 OCMarsh 36 0 12 3 No No
#30 tafyob4 36 0 12 3 No No
#31 dontburnpig 36 0 14 2 No No
#32 1drink2remember 36 0 14 2 No No
#33 dmbfan524 36 0 14 2 No No
#34 drty snchz 36 0 12 2 No Yes
#35 gpbrown21 36 0 12 2 Yes No
#36 dm40band 36 0 16 1 No No
#37 greppson 36 0 14 1 Yes No
#38 Franchize41 36 0 14 1 No Yes
#39 TrippingBobbys 34 0 9 4 No No
#40 DMBJTR2STEP 34 0 11 3 No No
#41 AMnesia 34 0 11 3 No No
#42 Lorraine 34 0 11 3 No No
#43 timos36 34 0 11 3 No No
#44 firedancer34 34 0 11 3 No No
#45 raven rr 34 0 11 3 No No
#46 tbone4118 34 0 13 2 No No
#47 UWMike 34 0 13 2 No No
#48 mrottondo 34 0 13 2 No No
#49 davegrigger 34 0 13 2 No No
#50 saygoodbyeDMB 34 0 13 2 No No
#51 tshaw143 34 0 13 2 No No
#52 dmb2much40 34 0 11 2 Yes No
#53 steers41 34 0 11 2 Yes No
#54 JBones308 34 0 15 1 No No
#55 sinker 34 0 15 1 No No
#56 MaverickCole 34 0 15 1 No No
#57 frankthetank762 34 0 13 1 No Yes
#58 DMBMike36 34 0 13 1 Yes No
#59 TapNorris 34 0 13 1 No Yes
#60 Miami 34 0 13 1 No Yes
#61 Jtr2112 33 0 14 2 No No
#62 sparky3j 32 0 10 3 No No
#63 lightsdown41 32 0 12 2 No No
#64 34364041 32 0 12 2 No No
#65 jtrdmb4140 32 0 12 2 No No
#66 stealthknight 32 0 12 2 No No
#67 binderhead 32 0 12 2 No No
#68 DEEDISDONE81 32 0 12 2 No No
#69 mpeter39 32 0 12 2 No No
#70 jcdmnb 32 0 12 2 No No
#71 Sniper15 32 0 12 2 No No
#72 WaterInTheSky 32 0 12 2 No No
#73 SkiGor1021 32 0 12 2 No No
#74 halloween21 32 0 12 2 No No
#75 mmk8a 32 0 12 2 No No
#76 victor41 32 0 10 2 Yes No
#77 bartender4370 32 0 14 1 No No
#78 movmkr 32 0 14 1 No No
#79 bugfish 32 0 14 1 No No
#80 Mickey Carson 32 0 14 1 No No
#81 handle245 32 0 14 1 No No
#82 Phifer2335 32 0 14 1 No No
#83 stobynj 32 0 12 1 Yes No
#84 bandkc 32 0 12 1 No Yes
#85 DMBBeav 32 0 12 1 No Yes
#86 TrevorO41 32 0 12 1 No Yes
#87 41Gravediggers 32 0 12 1 Yes No
#88 elliott245 32 0 12 1 Yes No
#89 Keller3 32 0 12 1 No Yes
#90 digi187 31 0 15 1 No No
#91 DMBtuxwaddle 30 0 9 3 No No
#92 puppy27 30 0 11 2 No No
#93 jfa87 30 0 11 2 No No
#94 dave4520 30 0 11 2 No No
#95 DMBTX10101 30 0 11 2 No No
#96 pelamelo 30 0 11 2 No No
#97 dupov7 30 0 11 2 No No
#98 DMBStone4041 30 0 11 2 No No
#99 CounterKnight 30 0 11 2 No No
#100 trsmithdmb 30 0 11 2 No No
#101 OriginalAEK 30 0 11 2 No No
#102 optishin 30 0 13 1 No No
#103 BurbonSong 30 0 13 1 No No
#104 Kevcoorz 30 0 13 1 No No
#105 MDworsak 30 0 13 1 No No
#106 bnkmna 30 0 13 1 No No
#107 huskers1974 30 0 13 1 No No
#108 skierX23 30 0 13 1 No No
#109 vailkid 30 0 13 1 No No
#110 spookykid 30 0 13 1 No No
#111 Korac 30 0 13 1 No No
#112 jruud3202 30 0 13 1 No No
#113 bdfresh62 30 0 13 1 No No
#114 Benny003 30 0 13 1 No No
#115 GTC78 30 0 11 1 No Yes
#116 bneiluj 30 0 11 1 No Yes
#117 ericvol 30 0 11 1 Yes No
#118 dawain 30 0 11 1 No Yes
#119 swimue 30 0 11 1 No Yes
#120 alpine41 30 0 11 1 No Yes
#121 hornet 30 0 15 0 No No
#122 mc_thomas 30 0 15 0 No No
#123 Bocotty 30 0 13 0 No Yes
#124 Iwas41once 30 0 13 0 No Yes
#125 soldat51 28 0 10 2 No No
#126 jasoncrwly 28 0 10 2 No No
#127 davefan24 28 0 10 2 No No
#128 BlueJWay 28 0 10 2 No No
#129 Jeff B 09 28 0 10 2 No No
#130 kmknd1 28 0 10 2 No No
#131 asmjm39 28 0 10 2 No No
#132 ravenjames 28 0 10 2 No No
#133 dmbpsu41 28 0 10 2 No No
#134 ianseramur 28 0 10 2 No No
#135 dmb1spe 28 0 12 1 No No
#136 sbray 28 0 12 1 No No
#137 blueydguy83 28 0 12 1 No No
#138 Madnana 28 0 12 1 No No
#139 jsebolt41 28 0 12 1 No No
#140 love41baby 28 0 12 1 No No
#141 JimiThang1 28 0 12 1 No No
#142 Tak_a_Tak 28 0 12 1 No No
#143 keystone 28 0 12 1 No No
#144 aeroshady 28 0 12 1 No No
#145 japaho41 28 0 12 1 No No
#146 XeroMav 28 0 12 1 No No
#147 300xxx 28 0 12 1 No No
#148 mihighdavehead 28 0 12 1 No No
#149 nittany 28 0 12 1 No No
#150 KCSchaefer82 28 0 12 1 No No
#151 karebear0025 28 0 12 1 No No
#152 usctiger 28 0 12 1 No No
#153 mattman23 28 0 12 1 No No
#154 barnaby117 28 0 12 1 No No
#155 nickjwvu 28 0 10 1 Yes No
#156 baustin316 28 0 14 0 No No
#157 Phx27 28 0 14 0 No No
#158 ziggyosk 28 0 14 0 No No
#159 LordNikon 28 0 14 0 No No
#160 Wiersdmb 28 0 14 0 No No
#161 kutke187 28 0 14 0 No No
#162 CrushLive 28 0 14 0 No No
#163 poohbear 28 0 12 0 No Yes
#164 hedgesd99 28 0 12 0 No Yes
#165 bbrianblaze 28 0 12 0 No Yes
#166 snuffles 28 0 12 0 No Yes
#167 gravedigger11 27 0 15 0 No No
#168 kindintentions 27 0 15 0 No No
#169 jayhawk123 26 0 12 2 No No
#170 Saygoodbyeno40 26 0 9 2 No No
#171 lmscpa 26 0 9 2 No No
#172 maks155 26 0 11 1 No No
#173 camothomas 26 0 11 1 No No
#174 boonie 26 0 11 1 No No
#175 DMBfan14567 26 0 11 1 No No
#176 wojo13 26 0 11 1 No No
#177 ctmike04 26 0 11 1 No No
#178 Lambs1 26 0 11 1 No No
#179 blingbling 26 0 11 1 No No
#180 eric_dmbfan03 26 0 11 1 No No
#181 mattendo3 26 0 11 1 No No
#182 Vanderloo 26 0 11 1 No No
#183 aloink 26 0 11 1 No No
#184 TheFathomist 26 0 11 1 No No
#185 kevinmavs 26 0 11 1 No No
#186 dmbfan4ever 26 0 11 1 No No
#187 arizonalovesyou 26 0 11 1 No No
#188 antonio15 26 0 11 1 No No
#189 MandyGirlDMB 26 0 11 1 No No
#190 DMB&BNL 26 0 11 1 No No
#191 dmbnancies86 26 0 11 1 No No
#192 spivey302 26 0 11 1 No No
#193 bwyatt1 26 0 9 1 No Yes
#194 jabaliscious 26 0 9 1 No Yes
#195 warehouse999 26 0 13 0 No No
#196 Twosteppinat420 26 0 13 0 No No
#197 Meado 26 0 13 0 No No
#198 yankphin21 26 0 13 0 No No
#199 tyler1389 26 0 13 0 No No
#200 JoyRider 26 0 13 0 No No
#201 mallich 26 0 13 0 No No
#202 luckycharmscat 26 0 13 0 No No
#203 dhhssoccer11 26 0 13 0 No No
#204 MUPHEW 26 0 13 0 No No
#205 2GreySt 26 0 13 0 No No
#206 tynan7 26 0 13 0 No No
#207 bus157 26 0 13 0 No No
#208 JmoneyDMB 26 0 13 0 No No
#209 Wizard70 26 0 13 0 No No
#210 tommy619 26 0 13 0 No No
#211 Warehouse21 26 0 13 0 No No
#212 CornellDMBfan 26 0 13 0 No No
#213 JohnnyG 26 0 13 0 No No
#214 jdmbellen 26 0 13 0 No No
#215 DJ Naga Pampa 26 0 11 0 No Yes
#216 cameronwalz 26 0 11 0 No Yes
#217 doug_gill 25 0 10 1 Yes No
#218 Simpson 24 0 8 2 No No
#219 Mason R. 24 0 8 2 No No
#220 Number Forty 24 0 6 2 Yes No
#221 trpbillies8 24 0 10 1 No No
#222 cosmiccharley 24 0 10 1 No No
#223 Yesac820 24 0 10 1 No No
#224 z71mdridin 24 0 10 1 No No
#225 unosweetworld 24 0 10 1 No No
#226 GRECObearcat 24 0 10 1 No No
#227 littlhvn 24 0 10 1 No No
#228 Noles20 24 0 10 1 No No
#229 danielalan 24 0 10 1 No No
#230 lalkb48 24 0 12 0 No No
#231 dman0808 24 0 12 0 No No
#232 Nicktified 24 0 12 0 No No
#233 brett721 24 0 12 0 No No
#234 Beeznutz1130 24 0 12 0 No No
#235 GravediggerGrec 24 0 12 0 No No
#236 justinandimcool 24 0 12 0 No No
#237 scoot_14 24 0 12 0 No No
#238 trippingbake 24 0 12 0 No No
#239 toysoldier 24 0 12 0 No No
#240 ethaxton 24 0 12 0 No No
#241 hoshkindmb 24 0 12 0 No No
#242 Nimrod246 24 0 12 0 No No
#243 LMB1031 24 0 12 0 No No
#244 aldik 24 0 12 0 No No
#245 sci22 24 0 12 0 No No
#246 Matterly 24 0 12 0 No No
#247 bjp03 24 0 12 0 No No
#248 revenge4hire 24 0 12 0 No No
#249 Buren 24 0 10 0 No Yes
#250 YknSTONE 24 0 10 0 No Yes
#251 Gadus 24 0 10 0 No Yes
#252 FrogCatcher3 24 0 10 0 No Yes
#253 RBMusic 23 0 14 0 No Yes
#254 ddrfanatic23 22 0 9 1 No No
#255 MattKlein 22 0 9 1 No No
#256 bustedstuff77 22 0 9 1 No No
#257 puppy 22 0 9 1 No No
#258 Pablo23 22 0 9 1 No No
#259 watchtower02 22 0 9 1 No No
#260 JD0927 22 0 9 1 No No
#261 AnyonebutBush 22 0 9 1 No No
#262 AU1880 22 0 9 1 No No
#263 situationseekup 22 0 9 1 No No
#264 RiotAct 22 0 7 1 Yes No
#265 DMBCaddie 22 0 11 0 No No
#266 DMBJAMN4U 22 0 11 0 No No
#267 CordStone 22 0 11 0 No No
#268 frozenindigo 22 0 11 0 No No
#269 jb420 22 0 11 0 No No
#270 dmbfrk 22 0 11 0 No No
#271 onesweetwh1rld 22 0 11 0 No No
#272 martino00 22 0 11 0 No No
#273 gravedigger13 22 0 11 0 No No
#274 MarkDog2944 22 0 11 0 No No
#275 michael822 22 0 11 0 No No
#276 blazon44 22 0 11 0 No No
#277 pudge6802 22 0 11 0 No No
#278 UTEuph 22 0 11 0 No No
#279 somedevil22 22 0 11 0 No No
#280 kev87lads 22 0 11 0 No No
#281 firedancin4life 22 0 11 0 No No
#282 Kynix 22 0 11 0 No No
#283 grizzant45 22 0 11 0 No No
#284 penn darvis 22 0 11 0 No No
#285 LeftyBigStick18 22 0 11 0 No No
#286 Bartender84 22 0 11 0 No No
#287 dmb41grey 22 0 11 0 No No
#288 twoantennas 22 0 11 0 No No
#289 ECLEKTIK RHYTHM 22 0 11 0 No No
#290 dmbbdg 22 0 9 0 No Yes
#291 papamurph75 21 0 10 1 No No
#292 about2breakfan 20 0 8 1 No No
#293 gonda 20 0 8 1 No No
#294 johndav18 20 0 8 1 No No
#295 batleon 20 0 10 0 No No
#296 davem#36 20 0 10 0 No No
#297 Josh99 20 0 10 0 No No
#298 Heidi Loo 20 0 10 0 No No
#299 bdb23 20 0 10 0 No No
#300 NavyBoy41 20 0 10 0 No No
#301 mray10 20 0 10 0 No No
#302 jhunerdosse 20 0 10 0 No No
#303 onesweethundley 20 0 10 0 No No
#304 Thomas Tambasco 20 0 10 0 No No
#305 WhiteDawg 20 0 10 0 No No
#306 Popeye2003 20 0 10 0 No No
#307 bobbleheaddave 20 0 10 0 No No
#308 srhfromtx 20 0 10 0 No No
#309 Mills8347 20 0 10 0 No No
#310 dreadd41 20 0 10 0 No No
#311 dmbfan0874 20 0 10 0 No No
#312 Gravedigger1117 20 0 10 0 No No
#313 washy5887 19 0 11 0 No No
#314 Live4Hockey113 18 0 5 2 No No
#315 rizzah 18 0 7 1 No No
#316 tonythaxman 18 0 7 1 No No
#317 mattymatt166 18 0 7 1 No No
#318 ajnelson4 18 0 7 1 No No
#319 cartersdabomb 18 0 7 1 No No
#320 The Sean 18 0 7 1 No No
#321 wss79 18 0 13 0 No Yes
#322 stonewatchtower 18 0 9 0 No No
#323 camcorder011 18 0 9 0 No No
#324 ServeS0mebody 18 0 9 0 No No
#325 drummin69 18 0 9 0 No No
#326 dobyblue 18 0 9 0 No No
#327 Weezerdoop 18 0 9 0 No No
#328 pwrpuffgrrl 18 0 9 0 No No
#329 Dancinnancies99 18 0 9 0 No No
#330 chuckyp 18 0 9 0 No No
#331 matthewmacer 18 0 9 0 No No
#332 CanadaLovesDMB 18 0 9 0 No No
#333 dolphinswillpre 18 0 9 0 No No
#334 dliswo 18 0 9 0 No No
#335 supertramp_dmb 18 0 9 0 No No
#336 kingsatch 18 0 9 0 No No
#337 xerox 18 0 9 0 No No
#338 Bartrum 18 0 9 0 No No
#339 julio_havok 18 0 9 0 No No
#340 mang 18 0 9 0 No No
#341 JstMyLuck3 16 0 8 0 No No
#342 Technics 16 0 8 0 No No
#343 gtanman15 16 0 8 0 No No
#344 dmb i did it 16 0 8 0 No No
#345 adamb2003 16 0 8 0 No No
#346 bowa1978 16 0 8 0 No No
#347 returnofnuts 16 0 8 0 No No
#348 aprilcrush 16 0 8 0 No No
#349 daddio 16 0 8 0 No No
#350 jarguitar86 16 0 8 0 No No
#351 aegrl710 16 0 8 0 No No
#352 ranrek 15 0 15 0 No No
#353 jj3640 14 0 5 1 No No
#354 dmbfan122ca 14 0 5 1 No No
#355 Sparkzilla 14 0 7 0 No No
#356 mike4 14 0 7 0 No No
#357 Anth148 14 0 7 0 No No
#358 Toomuch2saygbye 14 0 7 0 No No
#359 jimit43 14 0 7 0 No No
#360 Pitti2002 14 0 7 0 No No
#361 pollyizz 14 0 7 0 No No
#362 psu_mike 14 0 7 0 No No
#363 dmbforever36 14 0 7 0 No No
#364 rugiv13 12 0 6 0 No No
#365 magoots 12 0 6 0 No No
#366 eric81485 11 0 13 0 No No
#367 Crashintogreyst 11 0 7 0 No No
#368 41spotlights 10 0 5 0 No No
#369 da burgh 10 0 5 0 No No
#370 hami34 10 0 5 0 No No
#371 Deestheman 10 0 5 0 No No
#372 petelax06 10 0 5 0 No No
#373 natedogg31 9 0 10 1 No No
#374 41st & Grey 9 0 6 0 No No
#375 thejamiesmith 8 0 4 0 No No
#376 helmethairdude 8 0 4 0 No No
#377 ah1252 7 0 11 0 No No
#378 joepsu0985 7 0 8 0 No No
#379 Umichkid8 5 0 7 0 No No
#380 djm121603 4 0 9 1 No No
#381 dmb5508 4 0 2 0 No No
#382 superkreb 4 0 2 0 No No
#383 spider15068 0 0 0 0 No No


   Want to hide all ads on Ants? Click here

   
LINKSABOUTMOBILESOCIAL
Home
Ants+
Tour Central
Search bar
RSS Feeds
About Us
Contact Us
The Ants Blog
Advertise on Ants
Privacy Policy
DMB Hub for iPhone
Ants' Twitter
DMBLive Twitter
Ants Facebook
Ants Instagram